• Informacje na temat:

  ubezpieczenie zdrowotne zus

Artykuły na temat: ubezpieczenie zdrowotne zus
 • ...(Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135). Skorzysta też rodzina Gdy mamy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne(...) ubezpieczenia przez męża. Jeśli chce mieć pewność, że w razie choroby lub wypadku będzie mogła skorzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych, musi przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego...

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

  Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci.

 • Do ubezpieczenia zdrowotnego na Słowacji potrzebna zgoda ZUS

  Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiewa wątpliwości dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby, które równocześnie wykonują pracę najemną i prowadzą własną firmę w dwóch krajach UE.

 • Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

  Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej(...) osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez wskazane osoby. Bywa też tak, że ustala obowiązek ubezpieczeń.

 • Gdy zostałaś zwolniona z pracy W czasie, gdy mamy umowę o pracę albo umowę zlecenie, jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym....

 • Ulgi dla przedsiębiorcy w opłacie składki zdrowotnej

  Zasadniczo osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność opłaca za siebie z tego tytułu wszystkie składki (społeczne i zdrowotną) do ZUS. Czasem przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku płacenia składki zdrowotnej. Z preferencji tej może skorzystać, o ile spełnia odpowiednie warunki.

 • Pani Alina jest na wypowiedzeniu i martwi się o swoje ubezpieczenie zdrowotne. – Czy po zakończeniu zatrudnienia będę nadal ubezpieczona? – pyta pani Alina. – Z chwilą rozwiązania stosunku pracy ustaje też ubezpieczenie zdrowotne. Przez kolejnych 30 dni będzie pani miała jeszcze prawo do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej oraz refundowanych leków. – A jeśli zachoruję? Dostanę zasiłek...

 • Przekazanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS

  zatrudnienia, płatność zasiłku musi przekazać do ZUS.

 • ...„Dostałem wypowiedzenie i za 3 miesiące zostanę bez pracy. Co zrobić, by nadal mieć ubezpieczenie zdrowotne?” - chce wiedzieć Krzysztof L. z Zamościa.

 • Czy część polskich firm transportowych upadnie przez ZUS? Tak będzie, jeśli np. Ukraińcy zapełniający wakaty jako kierowcy tirów w naszych firmach nie będą mogli otrzymać tzw. kart A1. Potwierdzają one ubezpieczenie zdrowotne, potrzebne do wyjazdu na zagraniczną delegację. Do tej pory nie było problemów. Coś się zmieniło... ale nie są to przepisy.