• Informacje na temat:

    ubezwłasnowolnienie częściowe

Artykuły na temat: ubezwłasnowolnienie częściowe
  • ...psychicznych (w szczególności alkoholizmu lub narkomanii), nie są w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem. Istnieją dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite lub częściowe Dla osoby(...) zwykły zarząd majątkiem, np. kupno lub sprzedaż mieszkania, oprócz kuratora musi na nie wyrazić zgodę także sąd opiekuńczy. Aby wszcząć postępowanie o ubezwłasnowolnienie trzeba złożyć do sądu...

  • ...wysłuchany przez sąd w składzie trzech sędziów i prokurator, w obecności biegłych lekarzy specjalistów – psychologa oraz psychiatry lub neurologa. Można starać się o ubezwłasnowolnienie częściowe lub(...) decyzji. Nie będzie mógł więc wziąć kredytu, ślubu ani sporządzić testamentu. Ubezwłasnowolnienie częściowe oznacza natomiast, że ojciec będzie mógł w pewnym zakresie rozporządzać swoim majątkiem...

  • ...mogę zrobić? – spytała. – Może pani ubezwłasnowolnić mamę. – Co to znaczy? – Zdolność mamy do czynności prawnych (patrz ramka) zostanie ograniczona (ubezwłasnowolnienie częściowe). Albo całkowicie utracona (ubezwłasnowolnienie całkowite). Na czym polega – Na czym polega ubezwłasnowolnienie całkowite? – Mama nie będzie mogła dokonywać czynności prawnych (np. zawierać umów). A jeśli to zrobi...

  • By lepiej zaopiekować się osobą chorą i niesamodzielną, będzie trzeba dla jej dobra złożyć wniosek o jej ubezwłasnowolnienie. Sprawdź, z czym to się wiąże.

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, grożąc pozbawieniem prawa do renty socjalnej, wywiera presję na opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby ubezwłasnowolniły swoich podopiecznych.

  • Sejm obraduje teraz nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ten jest powtórzeniem projektu rządowego, który został wniesiony w ubiegłej kadencji Sejmu (projekt o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej - druk sejmowy nr 1811/ V kadencja).