• Informacje na temat:

  udziałowe papiery wartościowe

Artykuły na temat: udziałowe papiery wartościowe
 • MG podtrzymuje prognozę wzrostu produkcji w czerwcu o ok. 11,5 proc. rok do roku

  .... W maju 2010 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było dodatnie i wyniosło 1.294 mln euro. Nierezydenci zainwestowali netto w udziałowe papiery wartościowe 866 mln euro. W maju napływ netto kapitału w dłużne papiery wartościowe emisji polskich podmiotów wyniósł 428 mln euro. Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata...

 • Związki JSW ogłosiły akcję protestacyjną

  - Angażowanie się Funduszu Stabilizacyjnego JSW w aktywa energetyczne jest niemożliwe, zatwierdzona przez radę nadzorczą spółki polityka wyklucza inwestowanie w instrumenty udziałowe i pożyczki - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

 • Deficyt w obrotach bieżących w sierpniu wyniósł 986 mln euro - podał we wtorek Narodowy Bank Polski. Deficyt za lipiec wynosił 681 mln euro. Zdaniem ekonomistów, dane świadczą o słabnięciu polskiego eksportu, choć wpływ na nie miała też zmiana metodologii liczenia bilansu.

 • Raport bieżący nr 52/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka)...

 • Raport bieżący nr 49/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji...

 • Na co uważać wybierając fundusze inwestycyjne?

  Pierwszy fundusz inwestycyjny powstał... w 1774 roku. Stworzył go po krachu na giełdzie w Amsterdamie holenderski kupiec i pośrednik Abraham van Ketwich. Fundusz Eendragt Maakt Magt (jedność daje siłę) inwestował na wszystkich ważniejszych rynkach ówczesnego świata kapitałowego. Podobnie jak czynią to dzisiejsze fundusze. I to właśnie geografia jest pierwszym kryterium ich podziału. Są zatem fundusze rynku krajowego i fundusze rynków zagranicznych.

 • Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2016 r. wyniosła 1851,2 mld zł - podał w poniedziałek w komunikacie GUS.

 • Związkowcy z JSW domagają się od rady nadzorczej wyjaśnień ws. zmian w zarządzie

  Kilkudziesięciu związkowców Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wtargnęło w czwartek na posiedzenie rady nadzorczej tej spółki, domagając się odpowiedzi, dlaczego rada odwołała wiceprezesa Artura Dyczkę. Domagali się także rezygnacji przewodniczącej rady Haliny Buk.

 • Raport bieżący nr 35/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt...