• Informacje na temat:

  ulga mieszkaniowa

Artykuły na temat: ulga mieszkaniowa
 • ...w drugą stronę, tj.: otrzymane 1000 zł becikowego nie zostanie wliczone do dochodu, gdy rodzina będzie składać wniosek o 500 zł na to nowo narodzone (jedyne) dziecko. 5. Ulga podatkowa na dzieci...

 • Czy do skorzystania z ulgi mieszkaniowej wystarczy zawarcie umowy deweloperskiej i wydanie pieniędzy w ciągu dwóch lat? Warszawski WSA wciąż żąda podpisania aktu notarialnego.

 • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca.

 • Ulga na cel mieszkaniowy nie dla spadkobierców

  Fiskus nie zgadza się na dziedziczenie ulgi mieszkaniowej, więc podatnicy szukają ratunku w sądach. Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów na razie tego sporu nie rozstrzygnie.

 • Z jakich ulg korzystają mundurowi

  Osoby decydujące się na rozpoczęcie służby w policji czy w wojsku muszą się liczyć z tym, że wybierając takie profesje, nie będą podlegać pod kodeks pracy, a ich zatrudnienie będzie nawiązane na podstawie powołania. Zainteresowani muszą poddać się regułom służby, co sprowadza się do szczególnych obowiązków. Powinni być dyspozycyjni i wykonywać zadania w nielimitowanym czasie pracy w trudnych warunkach, związanych nierzadko z bezpośrednim narażeniem życia i zdrowia. W zamian za te uciążliwości...

 • Ulga mieszkaniowa dla bogatych, nie dla biednych

  Kto ma pieniądze, może sprzedawać i kupować nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia, nie płacąc podatku dochodowego . Gorzej ma ten, kto - by poprawić warunki lokalowe - zamienia mieszkanie w kredycie na większe.

 • Jak rozliczyć wkład mieszkaniowy?

 • Wydatki z tytułu umowy deweloperskiej uprawniają do ulgi mieszkaniowej

  Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega 19-proc. opodatkowaniu. Daniny można uniknąć, przeznaczając uzyskane ze sprzedaży środki na własne cele mieszkaniowe, czyli np. na zakup innej nieruchomości, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Fiskus wymagał jednak, by w terminie tym nastąpiło przeniesienie własności nabywanej na własne cele mieszkaniowe nieruchomości.

 • Ulga odsetkowa jest odliczeniem, do którego prawo można było nabyć w latach ubiegłych. Skorzystają z niej osoby, którym w okresie od 1 stycznia 2002 r....

 • Korzystny wyrok sądu w sprawie ulg podatkowych przy sprzedaży nieruchomości

  Podatnikowi przysługuje prawo do tzw. ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości, nawet jeśli uzyskane z tego tytułu środki wyda na własne cele mieszkaniowe jeszcze zanim nastąpi sprzedaż. WSA w Opolu wyrokiem z 11 lipca 2018 r. uchylił interpretację organu podatkowego, przypominając jednocześnie o bardzo istotnej kwestii: "Ustanowienie przesłanek uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej, a także ocena czy w konkretnym przypadku przesłanki te zostały spełnione, nie powinny z...