• Informacje na temat:

  ulga na dziecko

Artykuły na temat: ulga na dziecko
 • Ulgi na dzieci

  .... Przysługującą im kwotę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji. Uwaga! Ulga nie przysługuje poczynając od miesiąca, w którym dziecko na podstawie orzeczenia(...) alimenty). Dla kogo ulga? Odliczenie to przeznaczone jest dla osób, które wychowują dzieci małoletnie oraz niepełnosprawne, bez względu na ich wiek, jeśli te otrzymywały zasiłek (dodatek...

 • Nowe ulgi na dzieci zaakceptowane

  Rząd zaakceptował projekt ustawy, podwyższającej ulgi na dzieci. Zgodnie z nowymi przepisami, odpis na trzecie dziecko rośnie o prawie 332 zł, a na czwarte i każde kolejne - o prawie 476 zł.

 • Ulgę z tytułu wychowania dziecka odliczamy od dochodu w corocznym zeznaniu PIT. Trzeba wówczas dostarczyć do urzędu skarbowego także PIT-0. Ulga liczona jest na każde dziecko i wynosi rocznie: – 1112,04 zł – przy pierwszym i drugim dziecku; – 2000,04 zł – na trzecie dziecko, – 2700,00 zł – z tytułu wychowania czwartego i każdego kolejnego dziecka. Jeśli dziecko urodzi się w trakcie roku...

 • Będą wyższe ulgi na dzieci

  Podwyższenie o 20 proc. ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko oraz umożliwienie pełnego wykorzystania ulgi przez najmniej zarabiające rodziny - taki będzie skutek zmian w PIT uchwalonych przez Sejm.

 • ...rodzicom rozliczającym się według skali podatkowej. Mogą z niej skorzystać także opiekunowie prawni, jeżeli dziecko z nimi mieszka, oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej. Ulga przysługuje(...) z przepisami ulga przysługuje i matce, i ojcu dziecka. 1. Podstawą jej przyznania jest wykonywanie władzy rodzicielskiej. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko mieszka z matką, czy z ojcem. 2. Rodzice...

 • W tym roku ulga na dzieci na nowych zasadach

  W rozliczeniu podatkowym za 2014 rok zwiększono ulgi na dzieci. Skorzystają na tym przede wszystkim rodzice z co najmniej trójką dzieci, bo ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko będą wyższe o 20 proc. Lepsza jest też sytuacja tych podatników, którzy do tej pory nie mogli w pełni wykorzystać tej ulgi, bo ich podatek był niższy od jej maksymalnego poziomu. W tym roku takim rodzinom państwo zwróci

 • ...tys. zł. Ulga przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18 lub – jeśli się uczą – 25 lat. W tym drugim przypadku rodzice tracą prawo do ulgi, jeśli ich pełnoletnie dziecko będzie miało dochody(...) urodziło się w trakcie roku podatkowego, ulga wyliczana jest na podstawie liczby miesięcy. Np. pierwsze dziecko urodziło się w lipcu. Miesięczna kwota ulgi wynosi 92,67 zł. Liczymy ją od lipca do grudnia...

 • Rząd zajmie się podwyższeniem ulgi podatkowej na dzieci

  Dzisiaj rząd zajmie się projektem podwyższającym o 20 proc. ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko. Oprócz zwiększenia odpisu zmiany pozwolą wykorzystać pełną kwotę ulgi osobom najmniej zarabiającym.

 • ...usatysfakcjonowała. Według mnie to niesprawiedliwe – Nawet jeśli sąd ograniczył władzę rodzicielską pani byłemu mężowi, wciąż przysługuje mu ulga, chociaż w zmniejszonym zakresie – wytłumaczyła Barbarze sąsiadka. – Ponieważ zachował prawo do decydowania o niektórych sprawach dotyczących dzieci. Sprecyzowała, że ulga prorodzinna nie przysługiwałaby byłemu mężowi Barbary wyłącznie w takim przypadku, gdyby...

 • Projektem podwyższającym ulgę na dzieci zajmie się komisja finansów

  Głównym celem projektu podwyższającego ulgę na dzieci jest poprawa sytuacji finansowej rodzin wychowujących dzieci - deklaruje fiskus. Trudno uwierzyć, że TEN fiskus w TYM kraju ma takie plany, ale za rok przecież wybory...