• Informacje na temat:

  ulga podatkowa na dziecko

Artykuły na temat: ulga podatkowa na dziecko
 • ...tys. zł. Ulga przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18 lub – jeśli się uczą – 25 lat. W tym drugim przypadku rodzice tracą prawo do ulgi, jeśli ich pełnoletnie dziecko będzie miało dochody(...) urodziło się w trakcie roku podatkowego, ulga wyliczana jest na podstawie liczby miesięcy. Np. pierwsze dziecko urodziło się w lipcu. Miesięczna kwota ulgi wynosi 92,67 zł. Liczymy ją od lipca do grudnia...

 • Rząd zajmie się podwyższeniem ulgi podatkowej na dzieci

  Dzisiaj rząd zajmie się projektem podwyższającym o 20 proc. ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko. Oprócz zwiększenia odpisu zmiany pozwolą wykorzystać pełną kwotę ulgi osobom najmniej zarabiającym.

 • Ulgę na dziecko, którą odliczamy od dochodu, można wykorzystywać: do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat; bez względu na jego wiek, jeśli otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną; do ukończenia 25. roku życia, jeśli uczy się w szkole ponadgimnazjalnej albo wyższej. Jeżeli dziecko kończy 18 lat w danym roku podatkowym – czyli tak, jak pani...

 • Strata podatkowa lub zerowy podatek nie wyklucza uzyskania zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci

  W zeznaniu za 2014 r. rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy mogą skorzystać z ulgi na dzieci. Podatnicy, o których mowa, stosują tę ulgę poprzez odliczenie jej kwoty od podatku obliczonego według skali podatkowej, obniżonego w pierwszej kolejności o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotychczas gdy podatek nie występował lub nie pokrywał pełnej przysługującej kwoty ulgi na dzieci, jej nieodliczona część przepadała.

 • W przypadku jednego dziecka ulga przysługuje na dotychczasowych zasadach, jeśli łączne roczne dochody rodziców nie przekroczą 85.528 zł (I próg podatkowy).  Jeśli zarobią więcej, ulga się nie należy. Dla rodzin z dwójką dzieci zasady nie ulegną zmianie: bez względu na wysokość dochodu ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie) na dziecko.  W rodzinie z trójką dzieci ulga na trzecie...

 • Sejm jednogłośnie uchwalił nowe ulgi podatkowe

  Podatki: Posłowie jednogłośnie uchwalili ulgi podatkowe na tworzenie i prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli przyzakładowych.

 • ...jedno dziecko – 56 tys.); • na darowizny – osoby, które honorowo oddały krew, wpłaciły darowizny na kościół czy organizacje pożytku publicznego; • odliczenie wydatków na dojazdy do pracy; • ulga...

 • Urzędnicy przeprowadzają wnikliwe śledztwa, żeby ustalić, który rodzic ma prawo do podatkowej ulgi - pisze w środę "Rzeczpospolita".

 • Ulgi podatkowe i podwyżka dodatku na dzieci w Niemczech

  Niemiecki rząd planuje odciążyć rodziny wychowujące dzieci - wynika z procedowanego obecnie projektu ustawy. Mowa jest w nim o podwyższeniu od 1 stycznia 2019 kwoty wolnej od podatku na każde dziecko(...)). W Niemczech zasiłek przysługuje już pierwszemu dziecku i wynosi obecnie 194 euro na pierwsze i drugie dziecko, 200 euro na trzecie dziecko i na każde kolejne dziecko po 225 euro. Zasiłek ten wypłacany jest...

 • Dorabiający student nie musi pozbawić rodziców prawa do ulgi na dziecko

  Rodzice studenta, który dorabiał sobie wyłącznie za granicą, nie tracą prawa do ulgi na dziecko - zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Do utraty ulgi konieczne jest także uzyskanie dochodu w Polsce. I nie ma znaczenia, że student zarobił więcej niż wynosi obecnie obowiązująca kwota wolna od podatku.