• Informacje na temat:

  umowa na czas nieokreślony

Artykuły na temat: umowa na czas nieokreślony
 • Mój syn w okresie wakacji pracuje dorywczo na umowie o pracę na czas określony. Ostatnio podpisał już trzecią umowę tego typu. Zastanawiam się, czy nie powinna być to już umowa na czas nieokreślony? Zbigniew z Tczewa...

 • Umowa użyczenia nieruchomości - co to takiego?

  Użyczenie to bezpłatne oddanie w użytkowanie rzeczy na czas określony lub nieokreślony. Na rynku nieruchomości taką formułę stosuje się czasami np. w kręgu bliskiej rodziny, gdy ktoś dostaje na jakiś czas mieszkanie czy lokal do zamieszkania lub np. na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

 • ...się przez chwilę. Grażyna znowu pokręciła przecząco głową i przyniosła z sąsiedniego pokoju najnowszy kodeks pracy. – Za półtora roku będziesz miał już umowę o pracę na czas nieokreślony – stwierdziła. – Jeśli będzie tak jak mówiłeś i pracodawca zawrze z tobą trzy kolejne umowy terminowe, każdą na pół roku, to czwarta umowa, jaką ci zaoferuje, będzie już umową na czas nieokreślony. Gdybyś podpisał...

 • Zarząd Spółki Boomerang S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2016 roku została podpisana umowa na czas nieokreślony z firmą Parcel Technik S.A....

 • Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem

  Zamierzamy przyjąć do pracy osobę, którą w latach 2013-2015 zatrudnialiśmy na podstawie trzech umów na czas określony, w tym na zastępstwo. Czy obecnie możemy zawrzeć z nią umowę na czas określony?

 • Co zrobić, gdy kończy się umowa o wynajmowaniu mieszkania?

  Wiele umów najmu zawieranych jest tak, że ich ważność kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego. Czy warto zmieniać umowę zawartą na rok na umowę na czas nieokreślony?

 • Pani Kasia obecnie pracuje na umowę o pracę na czas określony. Jeśli podpisze ją po 22 lutego 2015 r., obejmą ją zmiany.

 • Jak wydłużyć albo skrócić umowę o pracę?

  Zbliżające się zmiany w zatrudnianiu na podstawie umowy na czas określony skłaniają pracodawców do analizy tego, jak w niedalekiej przyszłości będzie wyglądała struktura zatrudnienia w ich zakładzie. Szczególnie aktualne są pytania o status prawny tych umów terminowych, które będą trwały w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. 22 lutego 2016 r. W kontekście tej daty pojawia się czasami

 • Od 22 lutego bieżącego roku jesteśmy lepiej chronieni przed nadużywaniem zatrudnienia na czas określony...

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?