• Informacje na temat:

  umowa na czas określony

Artykuły na temat: umowa na czas określony
 • .... – Jeśli będzie tak jak mówiłeś i pracodawca zawrze z tobą trzy kolejne umowy terminowe, każdą na pół roku, to czwarta umowa, jaką ci zaoferuje, będzie już umową na czas nieokreślony. Gdybyś podpisał(...) tylko jedna rzecz mnie martwi. Chcą ze mną podpisać umowę o pracę, ale na czas określony, na razie na pół roku. Później mają być następne takie same. A pamiętasz mojego kumpla Waldka – on się męczy...

 • Jak wydłużyć albo skrócić umowę o pracę?

  Zbliżające się zmiany w zatrudnianiu na podstawie umowy na czas określony skłaniają pracodawców do analizy tego, jak w niedalekiej przyszłości będzie wyglądała struktura zatrudnienia w ich zakładzie(...) informacja, że limit 33-miesięcznego, nieprzerwanego zatrudnienia na czas określony liczony od tej daty upłynie w dniu 21 listopada 2018 r. Niektórzy pracodawcy rozważają więc zasadność skrócenia umów

 • Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem

  Zamierzamy przyjąć do pracy osobę, którą w latach 2013-2015 zatrudnialiśmy na podstawie trzech umów na czas określony, w tym na zastępstwo. Czy obecnie możemy zawrzeć z nią umowę na czas określony?

 • Przedłużenie umowy do dnia porodu nie naruszy limitów

  Znaczna część pracowników świadczy pracę na podstawie umowy na czas określony. Z umową tego rodzaju związany jest mechanizm jej przedłużenia do dnia porodu, stosowany w okolicznościach wskazanych(...), jak traktować taki aneks w świetle limitów zatrudniania na czas określony obowiązujących od 22 lutego 2016 r.

 • Wielkie wypowiadanie umów o pracę na czas określony

  ...​Pracodawcy muszą się szybko zdecydować, co dalej z pracownikami zatrudnionymi na umowy czasowe. Zwłaszcza jeżeli chcą takie umowy rozwiązać, zanim z mocy prawa zostaną one przekształcone w umowy na czas nieokreślony.

 • Jakie mogą być konsekwencje zerwania umowy z pośrednikiem?

  Czym grozi zerwanie umowy na czas określony z pośrednikiem, który przykładowo zajmuje się sprzedażą nieruchomości?

 • Pani Kasia obecnie pracuje na umowę o pracę na czas określony. Jeśli podpisze ją po 22 lutego 2015 r., obejmą ją zmiany.

 • Praca: Umowy terminowe naszym przekleństwem

  Prawo pracy: Obecnie Senat zajmuje się projektem nowelizacji kodeksu pracy, którego celem jest ograniczenie nadużywania umów o pracę na czas określony. Zdaniem analityków FOR kierunek tych zmian jest całkowicie błędny.

 • Rewolucja w umowach o pracę na czas określony

  Około 3 milionów Polaków zatrudnionych (według danych GUS) na umowach czasowych może odczuć zmiany wynikające z uchwalonej nowelizacji Kodeksu Pracy. Pod koniec sierpnia zakończył się proces legislacyjny ustawy, która wprowadza ograniczenie nadużywania przez pracodawców umów na czas określony. Nowe przepisy wejdą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia, czyli 22 lutego 2016 roku. Co oznaczają...

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.