• Informacje na temat:

  umowa na okres próbny

Artykuły na temat: umowa na okres próbny
 • Umowy na okres próbny. Nowe przepisy

  ...§ Od 22.02.2016 r. zmienią się zasady zawierania umowy na okres próbny. Umowa taka powinna być zawierana z danym praco wnikiem tylko raz. Chodzi o sprawdzenie,...

 • Pracodawcy o umowach terminowych

  Maksymalny czas trwania umów terminowych - wraz z trzymiesięcznym okresem próbnym po zsumowaniu nie może przekroczyć 36 miesięcy, zrównane mają też być okresy wypowiedzenia - to najważniejsze zmiany w kodeksie pracy zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów.

 • ...mi się, że umowy na okres próbny nie można wypowiedzieć. Przecież pracownik musi mieć czas na nauczenie się swoich obowiązków – skarżyła się koledze, radcy prawnemu. Zawsze można się odwoływać Znajomy niestety musiał wyprowadzić ją z błędu. – Umowę zawartą na czas próbny może rozwiązać za wypowiedzeniem każda strona. Jeśli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni, okres wypowiedzenia umowy...

 • Zatrudnienie na próbę można powtórzyć

  Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zasad zatrudniania terminowego nie ominęła umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy rozstrzygnęły pewne dylematy, które pojawiały się w praktyce stosowania umowy na próbę. Od 22 lutego 2016 r. ponowne zatrudnienie tej samej osoby na okres próbny nie jest już obarczone ryzykiem naruszenia prawa, pod warunkiem, że dochowa się określonych wymogów.

 • Firma ma prawo zatrudnić pracownika na podstawie kolejnej umowy na okres próbny w przypadku, gdy przenosi go na inne stanowisko – tak wynika z orzeczenia...

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

 • Zasady umowy na okres próbny

  Każdemu nowemu pracownikowi pracodawca ma prawo dać umowę na próbę, jeśli chce sprawdzić jego umiejętności. Jednak taka umowa nie może być dłuższa niż 3 miesiące.

 • Umowy terminowe na nowych zasadach

  Już za kilka miesięcy zatrudnienie terminowe będzie się odbywało na zupełnie nowych warunkach. Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy czasowe kontrakty będą trudniejsze do wypowiedzenia, nie będą też mogły być traktowane jako sposób obejścia przepisów o zatrudnieniu bezterminowym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r.

 • Umowa na okres próbny, jak sama jej nazwa wskazuje, ma umożliwić stwierdzenie przez pracodawcę, czy dany kandydat sprawdzi się na danym stanowisku.

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.