• Informacje na temat:

  umowa na zastępstwo

Artykuły na temat: umowa na zastępstwo
 • Mąż dostał propozycję umowy na zastępstwo. Czy przy takiej umowie przysługuje urlop i czy można ją wypowiedzieć, gdyby mąż znalazł inną pracę? Maria z Kielc.

 • Umowy terminowe na nowych zasadach

  Już za kilka miesięcy zatrudnienie terminowe będzie się odbywało na zupełnie nowych warunkach. Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy czasowe kontrakty będą trudniejsze do wypowiedzenia, nie będą też mogły być traktowane jako sposób obejścia przepisów o zatrudnieniu bezterminowym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r.

 • Synowa dostała propozycję pracy na zastępstwo na dwa lata. Po jakim czasie tego typu umowa przekształca się w bezterminową? Janina H. ze Słupska...

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

 • Jeśli zamierzasz zajść w ciążę, nie zawieraj umów na zastępstwo. Chyba że nie liczysz na żadne prawa...

 • Zarząd spółki SPC Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu w dniu 2 grudnia 2014 r. Listu Intencyjnego o Zastępstwo Inwestycyjne. Strony...

 • Zaproponowano ci taką umowę? Jest to umowa terminowa, zawierana na czas nieobecności zastępowanego pracownika, np. z powodu choroby. Jako termin zakończenia...

 • Przedłużenie umowy do dnia porodu nie naruszy limitów

  Znaczna część pracowników świadczy pracę na podstawie umowy na czas określony. Z umową tego rodzaju związany jest mechanizm jej przedłużenia do dnia porodu, stosowany w okolicznościach wskazanych w art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Pracodawcy potwierdzają niekiedy wystąpienie tego przedłużenia przez zawarcie aneksu do umowy, zmieniającego pierwotny termin jej zakończenia. Pojawia się jednak pytanie, jak traktować taki aneks w świetle limitów zatrudniania na czas określony obowiązujących od 22...

 • Umowa na zastępstwo jest terminowa. Gdy pracownik, za którego pracujemy, wróci, trzeba odejść.

 • Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3"

  Pracownice w ciąży objęte są szczególną ochroną przed zwolnieniem, co dotyczy również pracownic zatrudnionych na podstawie umów terminowych. W przypadku takich umów wspomniana ochrona realizowana jest m.in. przez mechanizm przedłużenia umowy do dnia porodu. Mimo że dotyczy on umów czasowych, jego zastosowanie nie grozi naruszeniem limitów zatrudniania na czas określony, nawet jeżeli w wyniku przedłużenia umowy dojdzie do ich przekroczenia.