• Informacje na temat:

  umowa o dzieło a zus 2015

Artykuły na temat: umowa o dzieło a zus 2015
 • ZUS zmienia umowę o dzieło na zlecenie? To oznacza wyższy podatek

  ...​Jeśli ZUS zmieni kwalifikację umowy z dzieła na zlecenie - zmienia się także wysokość kosztów podatkowych. Wiąże się to z koniecznością dopłaty i przez zatrudniającego, i zatrudnionego.

 • Praktyczne problemy dotyczące umów zlecenia i o dzieło

  Umowy zlecenia i umowy o dzieło często stosowane są do zamaskowania faktycznego stosunku pracy, chociaż z założenia mają one zupełnie inny charakter. Nieprawidłowe dopasowanie jednej z tych umów do konkretnej sytuacji powoduje wiele problemów praktycznych, podobnie jak odróżnienie dzieła od zlecenia. Warto spojrzeć na przepisy dotyczące obu umów od strony praktycznej.

 • PiS łata dziury w systemie. Oskładkuje umowy o dzieło

  Umowy o dzieło to ostatnia z form zatrudnienia, przy których nie trzeba płacić składek ZUS. Ale już niedługo. Rząd, który dokonał przeglądu systemu ubezpieczeń społecznych, wprost zaleca w nim rozważenie „rozszerzenia katalogu tytułów podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym” o osoby wykonujące pracę na podstawie tego rodzaju umowy.

 • Od dłuższego czasu ZUS kontroluje zawarte umowy o dzieło. W szczególności bada, czy praca wykonywana przez daną osobę na jej podstawie faktycznie nosi znamiona dzieła, czy odpowiada umowie zlecenia. Jeśli zakwestionuje fakt zawarcia umowy o dzieło, uznając ją za umowę zlecenia, skutkiem tego będzie objęcie wykonawcy obowiązkiem ubezpieczeń w ZUS i wymierzenie składek. W konsekwencji podmiot

 • Są zawody, w których pracowanie na zlecenie lub o dzieło jest normą, np. artystyczne.

 • Zawarcie umowy o dzieło czy zlecenia na badanie sprawozdania finansowego?

  Czy z biegłym rewidentem można zawrzeć umowę o dzieło na badanie sprawozdania finansowego, czy też powinna to być umowa zlecenia?

 • Bodnar: Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych powinni zyskać urlop wypoczynkowy

  Pracujący na umowach cywilnoprawnych powinni zyskać ochronę przed mobbingiem, nagłym zwolnieniem, nadużywaniem nadgodzin. Nikt nie powinien być pozbawiany prawa do obrony swojej godności - uważa dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

 • 1000 zł miesięcznie dla każdej mamy

  Od stycznia przyszłego roku, ZUS da 1000 zł miesięcznie świeżo upieczonej mamie na umowie o dzieło. Owe 1000 zł będzie przysługiwało każdemu, co oznacza, że będzie przydzielane bez względu na sytuację finansową rodzica.

 • ZUS bierze wszystko. Składki od umów-zleceń i o dzieło

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potwierdza: ● W 2015 r. osoby wykonujące prace na podstawie umów-zleceń będą musiały się liczyć z tym, że pracodawcy będą ustalać ich(...) opłacania składek od umów o dzieło. - Nie możemy zachować umów o dzieło w obecnej formie. Jeśli bowiem firmy będą płacić wyższe składki od umów-zleceń, to...

 • Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

  Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej(...) osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez wskazane osoby. Bywa też tak, że ustala obowiązek ubezpieczeń.