• Informacje na temat:

  umowa o prace

Artykuły na temat: umowa o prace
 • Zmiany w umowach o pracę

  ...miesięcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy są i ile trwają przerwy między nimi. Jeśli limit czasowy zostaje przekroczony, dotychczasowa umowa zostanie automatycznie, z mocy prawa, przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Podobnie będzie, jeśli pracodawca zaproponuje czwarty kontrakt na czas określony. Od powyższej zasady „3/33” są pewne wyjątki: zastępstwo innego pracownika czy prace dorywcze...

 • Umowa o pracę nie tylko na piśmie

  Podjęcie zatrudnienia w ramach stosunku pracy w większości przypadków potwierdzane jest zawarciem umowy o pracę. Jest to dokument powszechnie stosowany w praktyce kadrowej, sporządzany na ogół w formie pisemnej. Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę może zostać zawarta wyłącznie w tej formie. Dopuszczalne są również inne sposoby wyrażenia umowy.

 • Zmiany w umowach o pracę

  Od nowych zasad przewiduje się wyjątki: pracodawca mógłby wystąpić do inspekcji pracy o możliwość przedłużenia limitu 33 miesięcy, gdy podpisuje umowę z osobą wykonującą prace dorywcze i sezonowe, proponowane przez niego stanowisko jest kadencyjne, zawierana jest umowa na zastępstwo lub wystąpiły jakieś obiektywne, uzasadnione przyczyny tego wydłużenia - mówi serwisowi infoWire.pl dr Grażyna...

 • Praktyczne problemy dotyczące umów zlecenia i o dzieło

  Umowy zlecenia i umowy o dzieło często stosowane są do zamaskowania faktycznego stosunku pracy, chociaż z założenia mają one zupełnie inny charakter. Nieprawidłowe dopasowanie jednej z tych umów do konkretnej sytuacji powoduje wiele problemów praktycznych, podobnie jak odróżnienie dzieła od zlecenia. Warto spojrzeć na przepisy dotyczące obu umów od strony praktycznej.

 • Czy jest możliwe podwyższenie zapłaty z umowy o dzieło, gdyby w trakcie wykonywania okazało się, że są potrzebne dodatkowe prace albo zmienią się urzędowe ceny czy stawki? Wiesława z woj. mazowieckiego...

 • Obowiązki związane z bhp wobec studenta zatrudnianego na podstawie umowy zlecenia

  Na okres sierpień-wrzesień oprócz stałych pracowników, planuję dodatkowo zatrudnić kilku studentów do prac związanych z przygotowywaniem posiłków i obsługą klientów. Osoby te będą świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia. Czy musimy przeprowadzać dla nich szkolenia bhp oraz skierować ich na badania lekarskie? Czy osoby te muszą posiadać książeczki sanitarno-epidemiologiczne? Jeżeli tak, to czy jesteśmy zobowiązani ponieść koszty tych szkoleń i badań?

 • Najczęściej zakres prac i kwotę wynagrodzenia ustalamy z ekipą remontową ustnie. Taka umowa jest ważna, ale w razie pojawienia się kwestii spornych trudno będzie cokolwiek udowodnić.

 • Raport bieżący nr 43/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej:...

 • Piątego kwietnia 2016 roku córka dostała wypowiedzenie... Ma 3 miesiące wymówienia. Kiedy zakończy się jej umowa? Czy córka musi pracować aż do jej końca i wykonywać polecenia pracodawcy? – Hanna B. z Pomorza.

 • Własny biznes nie generuje kosztów ZUS-owskich, jeśli przedsiębiorca równolegle pracuje na umowie o pracę z wynagrodzeniem brutto ponad 1850 zł. Z jednej strony to "oszczędność" na ZUS-ie, z drugiej konieczność dzielenia czasu na dwa czasochłonne zajęcia.