• Informacje na temat:

  umowa o pracę na czas określony wypowiedzenie

Artykuły na temat: umowa o pracę na czas określony wypowiedzenie
 • Wielkie wypowiadanie umów o pracę na czas określony

  ...​Pracodawcy muszą się szybko zdecydować, co dalej z pracownikami zatrudnionymi na umowy czasowe. Zwłaszcza jeżeli chcą takie umowy rozwiązać, zanim z mocy prawa zostaną one przekształcone w umowy na czas nieokreślony.

 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

 • Rewolucja w umowach o pracę na czas określony

  Około 3 milionów Polaków zatrudnionych (według danych GUS) na umowach czasowych może odczuć zmiany wynikające z uchwalonej nowelizacji Kodeksu Pracy. Pod koniec sierpnia zakończył się proces legislacyjny ustawy, która wprowadza ograniczenie nadużywania przez pracodawców umów na czas określony. Nowe przepisy wejdą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia, czyli 22 lutego 2016 roku. Co oznaczają...

 • O zmianie długości wypowiedzenia trzeba informować

  Krótkie wypowiedzenie umowy na czas określony, stosowane niezależnie od tego, na jak długi okres umowa ta została zawarta, powoli odchodzi do przeszłości.

 • Nowe propozycje zmian w umowach o pracę na czas określony

  Wprowadzenie zasady, że umowa o pracę na czas określony może być wykonywana przez okres maksymalnie 24 miesięcy - zakłada złożony w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

 • Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Dla swojej ważności nie potrzebuje wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny zwolnienia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu (jak też o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) powinno nastąpić na piśmie. Na pracodawcy ciąży również obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia, jednak nie dotyczy on

 • Umowa na zastępstwo jest terminowa. Gdy pracownik, za którego pracujemy, wróci, trzeba odejść.

 • Jak wydłużyć albo skrócić umowę o pracę?

  Zbliżające się zmiany w zatrudnianiu na podstawie umowy na czas określony skłaniają pracodawców do analizy tego, jak w niedalekiej przyszłości będzie wyglądała struktura zatrudnienia w ich zakładzie(...) informacja, że limit 33-miesięcznego, nieprzerwanego zatrudnienia na czas określony liczony od tej daty upłynie w dniu 21 listopada 2018 r. Niektórzy pracodawcy rozważają więc zasadność skrócenia umów

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - sprawdź swoje prawa

  ...czas tego wypowiedzenia. Zależy on od okresu pracy u tego pracodawcy i od rodzaju twojej umowy o pracę (art. 36 par. 1 k.p.). Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony: 2 tygodnie, jeżeli byłaś zatrudniona tu krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeśli byłaś zatrudniona co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli byłaś zatrudniona co najmniej 3 lata. Umowa na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy...

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.