• Informacje na temat:

  umowa o pracę na czas określony wzór

Artykuły na temat: umowa o pracę na czas określony wzór
 • Umowa o pracę: Na co zwrócić uwagę?

  ...z nami pracodawca, to umowa na czas określony lub nieokreślony oraz taka, która podpisywana jest jedynie na okres wykonywanego konkretnego zadania. Bez względu na to, którą z nich podpisujemy, pamiętajmy(...) zwrócić uwagę. Umowa o pracę - czyli co? W Polsce przepisy związane z warunkami zatrudnienia pracowników reguluje Kodeks pracy, który jednocześnie określa, że postanowienia zawarte w umowie mogą od...

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

 • Szukasz pracy na krótki okres? Kontaktuj się z agencjami pracy tymczasowej. Sprawdź też, jak podpisać umowę, która chroni twoje prawa.

 • Czas na sporządzenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  kalendarzowego jest zobligowany przekazać do ZUS informację, że zatrudnia takie osoby. Trzeba ją złożyć w określonym terminie i na wyznaczonym w tym celu druku.

 • 5,2 mln Polaków na umowach terminowych. Co trzeci Polak drży, że szef nie przedłuży mu kontraktu

  To rekord. Już 5,2 mln osób jest zatrudnionych na umowach, które najsłabiej wiążą ich z pracodawcami. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego nie hamuje wzrostu nietrwałych umów o pracę. Tendencja jest stała: w angażu jest data jego zakończenia.

 • Zatrudnienie na próbę można powtórzyć

  Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zasad zatrudniania terminowego nie ominęła umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy rozstrzygnęły pewne dylematy, które pojawiały się w praktyce stosowania umowy na próbę. Od 22 lutego 2016 r. ponowne zatrudnienie tej samej osoby na okres próbny nie jest już obarczone ryzykiem naruszenia prawa, pod warunkiem, że dochowa się określonych wymogów.

 • Czego nie można pominąć w umowie o pracę?

  ...tej umowy. Wzór umowy o pracę jest zamieszczony w załączniku nr 2 do powołanego rozporządzenia. Należy zaznaczyć, że zawarcie umowy w formie ustnej nie czyni jej nieważną . Umowa taka jest ważna(...) pracownika niepełnoetatowego Pracodawca i pracownik ustalają obowiązkowo w umowie o pracę pewien limit godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym...

 • Raport bieżący nr 22/2019 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej...

 • Prawo do płatnego urlopu należy ci się niezależnie od tego, jaką masz umowę o pracę: na czas określony, nieokreślony, czy na okres próbny. Urlop musi być wykorzystany w naturze. To oznacza, że nie(...)); 4 lata, jeżeli ukończyłaś liceum; 6 lat, gdy masz szkołę policealną; 8 lat, jeśli skończyłaś studia. Tych lat się nie sumuje (doliczasz do stażu lata nauki w ostatniej szkole). Urlop w częściach Szef...

 • Wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej negatywnie odbija się na kondycji finansowej znacznej ilości przedsiębiorstw. Utrata dotychczasowych kontrahentów, zmniejszenie ilości zamówień i spadek obrotów powoduje obniżenie dynamiki dotychczasowej działalności zakładów pracy, wymuszając na pracodawcach zmianę w organizacji procesu pracy i redukcję kosztów zatrudnienia. Aby przeciwdziałać tym