• Informacje na temat:

  umowa ustna

Artykuły na temat: umowa ustna
 • ...pozwalał sąsiadom na korzystanie z jego drogi (umowa ustna). Służebność drogi koniecznej jest uregulowana przez kodeks cywilny (art. 145). Można jej żądać, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu...

 • Raport bieżący nr 1/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje,...

 • Umowa ustna też jest ważna. Kodeks pracy (art. 29 § 2) wymaga, by umowa o pracę była zawarta na piśmie. Gdyby tak się nie stało, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj i warunki umowy. Jeśli Pani Olga wykonuje pracę, do której się zobowiązała, na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie, które...

 • Zmiana treści umowy w trakcie jej trwania

  W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do modyfikacji treści trwającego stosunku prawnego, pomimo że zawarcie umowy w utrwalonej formie gwarantować ma stronom zapewnienie jej trwałości i związanie treścią umowy. Tego rodzaju okoliczności mogą wystąpić w wyniku porozumienia stron, a w skrajnych przypadkach przez działania jednej z nich, jeżeli kontrakt był źle skonstruowany.

 • .... – Wszystkie umowy na prace budowlane czy remontowe najlepiej zawierać na piśmie, bo wtedy łatwiej udowodnić, że zostały w ogóle zawarte. Umowa na piśmie może się bardzo przydać w przypadku sporu, np. o wysokość wynagrodzenia czy jakość wykonanych prac – powiedziała prawniczka. Umowę ustną łatwo podważyć Poinformowała jednak Ewę, że umowa ustna też jest ważna, ale problemem może wtedy być ustalenie jej...

 • Umowa o pracę nie tylko na piśmie

  Podjęcie zatrudnienia w ramach stosunku pracy w większości przypadków potwierdzane jest zawarciem umowy o pracę. Jest to dokument powszechnie stosowany w praktyce kadrowej, sporządzany na ogół w formie pisemnej. Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę może zostać zawarta wyłącznie w tej formie. Dopuszczalne są również inne sposoby wyrażenia umowy.

 • ...wykonaną pracę ustalone wynagrodzenie – tłumaczyła. – Ale ja nie podpisywałam żadnej umowy! – zaprotestowała zdziwiona Karolina. – Oczywiście, że nie, bo przy tego typu usługach wystarczy ustna forma...

 • Umowa użyczenia nieruchomości - co to takiego?

  Użyczenie to bezpłatne oddanie w użytkowanie rzeczy na czas określony lub nieokreślony. Na rynku nieruchomości taką formułę stosuje się czasami np. w kręgu bliskiej rodziny, gdy ktoś dostaje na jakiś czas mieszkanie czy lokal do zamieszkania lub np. na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Kodeks pracy wymaga (art. 29 §2), żeby umowa o pracę była zawarta na piśmie. Kodeks również przewiduje, że gdyby tak się nie stało, to pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, rodzaj umowy oraz jej warunki. Brak formy pisemnej nie unieważnia Pani umowy o pracę, bo ustna też jest tak samo ważna. Jeśli wykonuje Pani pracę, do której...

 • Deweloper na minusie - skutki źle skonstruowanej umowy o roboty budowlane

  brak. Jak wobec tego powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o roboty budowlane? W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swoje interesy? Przyjrzyjmy się jednemu z głównych podmiotów procesu