• Informacje na temat:

  umowa zlecenie wynagrodzenie

Artykuły na temat: umowa zlecenie wynagrodzenie
 • Ile wyniesie stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę przy umowach zlecenie i umowa?

  Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2017 r. wyniesie ona 12 zł brutto.

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Umowy zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.

 • Nadal wielu pracodawców łamie przepisy i nie przyznaje pracownikom etatu, tylko zatrudnia ich na podstawie umów cywilno-prawnych – o dzieło lub zlecenie. Z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) wśród firm budowlanych wynika, że tak robi co druga z nich.

 • Miszmasz, czyli ZUS przedsiębiorcy na zleceniu

  Jeśli jako przedsiębiorcy chcemy podpisać umowę zlecenia ze zleceniodawcą, abyśmy mogli zostawić sobie uchyloną furtkę do pewnej optymalizacji kosztów ZUS-owskich, wynagrodzenie ze zlecenia powinno być wyższe niż 2443 zł. Inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorców z tzw. "małym" ZUS-em.

 • Od dłuższego czasu poszukuję pracy. Ostatnio byłam na rozmowie w dobrej firmie, gdzie, niestety, zaproponowano mi posadę na umowę zlecenie. Czy w takiej sytuacji będę miała opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Proszę o odpowiedź, to dla mnie bardzo ważne. Justyna Rochwicka z Kawęczyna...

 • Opodatkowanie obcokrajowca wykonującego zlecenie

  Popularną formą zatrudniania obcokrajowców jest zawieranie z nimi umów zlecenia. Przy tym stosunku prawnym dla opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez obcokrajowca-zleceniobiorcę istotne jest to, czy taka osoba przedłożyła zleceniodawcy certyfikat rezydencji oraz jak długo przebywała na terenie Polski.

 • Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

  Od wynagrodzenia wypłaconego osobie wykonującej wyłącznie umowę o dzieło zamawiający nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nie będą one również należne, gdy umowa o dzieło zostanie zawarta ze zleceniobiorcą. Będą jednak należne w przypadku, gdy strony umowy o dzieło są związane stosunkiem pracy. Wówczas wynagrodzenie wypłacone wykonawcy dzieła podlega oskładkowaniu. Będzie tak...

 • Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia utrudnią działalność firm

  Przyjęta przez Sejm ustawa, poszerzająca zakres oskładkowania umów zlecenia, uderzy w przedsiębiorców. Z jednej strony będzie trudniej im wyliczyć wartość wynagrodzenia dla osób, których zatrudniają na tego typu umowy. Z drugiej może znieść preferencyjne stawki ubezpieczeniowe dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące i dorabiają dzięki zleceniom.

 • Zaproponowano mi pracę na umowę zlecenie. Czy w takiej sytuacji będę miała opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Justyna Rochwicka z Kawęczyna...

 • Zlecenie w połączeniu z etatem a ZUS

  Dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych pracownika z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia istotne jest, czy umowę tę zawiera z podmiotem będącym jednocześnie jego pracodawcą (lub wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy) czy innym podmiotem niż własny pracodawca. Jeśli jest ona zawarta z obcym podmiotem, wówczas trzeba też wziąć pod uwagę wysokość przychodu uzyskiwanego ze stosunku pracy.