• Informacje na temat:

  umowa zniesienia współwłasności

Artykuły na temat: umowa zniesienia współwłasności
 • Zamiast do sądu, współwłaściciele nieruchomości mogą udać się do kancelarii notarialnej. Wtedy nie muszą pisać wniosku – notariusz sporządzi akt o zniesieniu współwłasności.

 • Raport bieżący nr 36/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INPRO S.A. ("Spółka”) z siedzibą...

 • ...mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego), rzeczy ruchomych (np. samochodu); – darowizny, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności. 1 proc. podatku zapłacimy przy umowie(...), urząd skarbowy może to zakwestionować. W zależności od rodzaju umowy podatek od czynności cywilnoprawnych powinien zapłacić: – umowa pożyczki – biorący pożyczkę; – umowa sprzedaży – kupujący...

 • Zniesienie współwłasności nieruchomości a kwestie podatkowe

  sposobu zniesienia współwłasności mają wpływ na wysokość i rodzaj podatku?(...)Decydując się na zniesienie dotychczasowej współwłasności nieruchomości, podatnicy powinni pamiętać, że nie zawsze będzie ono neutralne podatkowo. Tym samym niezbędne jest odpowiednie zaplanowanie

 • Spadkobiercy albo rozwodzący się małżonkowie chcą podzielić należącą do nich nieruchomość. Wyjaśniamy jakie drogi zniesienia współwłasności można wybrać i jak wygląda ta procedura.

 • Raport bieżący nr 3/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd 2C Partners S.A. ("Spółka”, "Emitent”) z siedzibą w Warszawie...

 • ...spadkobrania stały się współwłaścicielami... (tu: czego). 3. Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zgodnie działu spadku i zniesienia współwłasności domu w ten sposób, że X nabywa go na wyłączną własność(...) się niemożliwy. Umowa nie musi być w formie pisemnej. Jedynie w przypadku dziedziczenia nieruchomości należy ją spisać u notariusza. – Siostra nie będzie chyba robiła trudności – mruknął Jarosław...

 • Nieodpłatne zniesienie współwłasności a opodatkowanie VAT

  Umowne zniesienie współwłasności, polegające na podziale rzeczy wspólnej nie podlega opodatkowaniu VAT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

 • ...współwłasności opłata wynosi 1000 zł. Gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności opłata wynosi 600 zł. Taksa notarialna przy umowie podziału spadku zależy od jego wartości. Gdy(...), umowa powinna być pisemna dla celów dowodowych. W razie ewentualnego późniejszego sporu nie będzie bowiem dopuszczalny w sądzie dowód z przesłuchania stron lub świadków na okoliczność treści zawartej...

 • Raport bieżący nr 26/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z 27...