• Informacje na temat:

  umowy śmieciowe

Artykuły na temat: umowy śmieciowe
 • Umowy śmieciowe po niemiecku

  Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny coraz więcej osób w Niemczech pracuje na podstawie umowy zawartej na czas określony, umowę zlecenie albo umowę o dzieło. W 2016 roku na takich warunkach(...)". "Śmieciówki" przebojem na rynku Umowy tego typu pracodawcy zawierają najczęściej z osobami wykonującymi prace pomocnicze, nie wymagające większych kwalifikacji zawodowych, z cudzoziemcami, ale też z ludźmi...

 • Śmieciowe umowy nie muszą oznaczać śmieciowych emerytur

  Blisko co trzeci Polak pracuje na umowach cywilnoprawnych, czyli tzw. "śmieciówkach". Problem ten dotyczy w szczególności grupy wiekowej 15-24, w której na takich warunkach zatrudnionych jest aż 71,2 proc.osób - tak wynika z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 1 . Porównując te statystyki z innymi krajami OECD, Polska znalazła się na pierwszym, niechlubnym miejscu pod względem liczby osób pracujących na "śmieciówkach". Co to oznacza dla naszych przyszłych...

 • Kiedy umowy śmieciowe dadzą prawo do etatu?

  W słowniku potocznych zwrotów używanych w odniesieniu do zatrudnienia pracowniczego znaczną popularność w ostatnim okresie zyskało określenie "umowy śmieciowe". Pod tym sformułowaniem rozumie się na ogół umowy prawa cywilnego zawierane w celu wykonywania pracy zarobkowej. Mało stabilne i zazwyczaj nisko płatne są przedmiotem ostrej krytyki. Niekiedy umyka jednak fakt, że w aktualnym stanie...

 • Resort środowiska stwierdził, że popioły z domowych palenisk powinny być zagospodarowywane inaczej niż dotychczas. W rezultacie koszty całego procesu wzrosną nawet pięciokrotnie.

 • Kary finansowe za umowy śmieciowe mogą dotyczyć także pracowników

  ​Nawet po kilku latach pracownik zatrudniony na umowę śmieciową może taką umowę zaskarżyć do sądu. Finansowe konsekwencje wygrania sporu o formę prawną zatrudnienia mogą być jednak dla niego dotkliwe. Jest to ryzykowne, ze względu na konieczność zapłacenia zaległych składek ZUS, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

 • Budżet nie obłowi się na umowach śmieciowych

  Ozusowanie umów śmieciowych ma przede wszystkim zapobiec patologii na rynku pracy. Wpływy tytułem składek nie zwiększą dochodów budżetu państwa w 2015 roku.

 • ​Tzw. umowy śmieciowe psują rynek pracy - wszyscy za nie płacimy

  Umowy śmieciowe zaczynają demolować nasz rynek pracy - alarmuje "Gazeta Wyborcza".

 • Praca: Umowy terminowe naszym przekleństwem

  Prawo pracy: Obecnie Senat zajmuje się projektem nowelizacji kodeksu pracy, którego celem jest ograniczenie nadużywania umów o pracę na czas określony. Zdaniem analityków FOR kierunek tych zmian jest całkowicie błędny.

 • Resort pracy ma pomysł, jak zastąpić umowy śmieciowe

  Pojawi się nowa forma zatrudnienia, która ma zastąpić kontrowersyjne umowy śmieciowe. Ministerstwo pracy planuje wprowadzenie tzw. umów projektowych - może się to stać nawet już w połowie tego roku - wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy. Umowy projektowe mają być czymś pomiędzy etatami a umowami śmieciowymi.

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.