• Informacje na temat:

  umowy sprzedaży nieruchomości

Artykuły na temat: umowy sprzedaży nieruchomości
 • ...§„Jeżeli zamawiający (…) zawrze umowę sprzedaży nieruchomości (…) bez udziału pośrednika, zobowiązany jest zapłacić pośrednikowi karę umowną w wysokości należnej prowizji (…)”.

 • Zarząd Hefal Serwis S.A. informuje, iż 24 marca 2016 roku odstąpiono od umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 30.06.2015 r., na mocy której Hefal Serwis...

 • Bez tego aktu nie może Pani swobodnie dysponować ziemią. Aby stać się właścicielem jakiejś nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia) trzeba mieć orzeczenie sądu lub akt notarialny. Bez tego wszelkie umowy (w innej formie) są nieważne w tym sensie, że nie dają prawa własności. Musi Pani iść do notariusza z ową umową oraz rolnikiem i spisać akt kupna-sprzedaży. Na tej podstawie sąd...

 • W jakich okolicznościach strona możne wycofać się z umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu nieruchomości? Jakie treści powinny zostać zawarte w takiej formie umowy, by skutecznie chroniła ona interes obu stron?

 • Niektóre umowy pośrednictwa zawierają klauzule, przez które nieświadomi klienci ponoszą niepotrzebne koszty...

 • Kiedy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

  W jakich okolicznościach dla transakcji sprzedaży nieruchomości można zastosować zwolnienie z VAT?

 • ....). Unikniesz go, jeśli pieniądze ze sprzedaży przeznaczysz na cele mieszkaniowe. Musisz to zrobić w ciągu 2 lat od sprzedaży. Zamiar warto zgłosić fiskusowi. A jeżeli pomiędzy sprzedażą, a przeznaczeniem pieniędzy na nową nieruchomość dojdzie do rozwodu? Każdy z małżonków może skorzystać z ulgi na swoją część pieniędzy. Umówiłaś się z byłym mężem, że pieniądze ze sprzedaży otrzy ma on i to on w twoim...

 • Zarząd Spółki 7R Logistic S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22.09.2015r. zawarte zostały trzy umowy sprzedaży nieruchomości należących do spółek...

 • Gdy zawieramy różnego rodzaju umowy, musimy od niech odprowadzić podatek. Wynosi on 2 proc. przy umowie: – pożyczki; – sprzedaży nieruchomości (także własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu(...), urząd skarbowy może to zakwestionować. W zależności od rodzaju umowy podatek od czynności cywilnoprawnych powinien zapłacić: – umowa pożyczki – biorący pożyczkę; – umowa sprzedaży – kupujący...

 • Podatek od sprzedaży nieruchomości przez notariusza

  Dochody ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione z podatku, jeśli do transakcji dojdzie po 5 latach od jej nabycia. Ale zdarza się, że ze względu na wadę aktu notarialnego konieczne jest zawarcie drugiej umowy sprzedaży. I właśnie data zawarcia tej drugiej umowy - o ile jest potwierdzona prawidłowym aktem notarialnym - staje się właściwą datą nabycia.