• Informacje na temat:

  umowy zlecenia

Artykuły na temat: umowy zlecenia
 • ...jednoznacznie określone. Uznaje się, że obejmuje ono np. chorobę lub zmianę sytuacji życiowej – w tym miejsca zamieszkania. « Kodeks nie reguluje terminu wypowiedzenia umowy zlecenia. Stąd uznaje się, że(...)« Nawet umowa zlecenie zawarta na czas określony może zostać w dowolnym czasie wypowiedziana przez każdą ze stron. W przypadku umowy odpłatnej – a zapewne taka została podpisana w tym przypadku...

 • Raport bieżący nr 189/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd "Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie...

 • ...). To minimalna stawka, jaką pracodawcy są zobowiązani płacić zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub umowach o świadczenie usług (także dla osób samozatrudnionych). Podobnie jak najniższe(...) godzinę pracy. Co to oznacza w praktyce? Pracodawca nie może zagrozić potencjalnemu zleceniobiorcy, że jeśli nie zgodzi się na mniejsze wynagrodzenie – nie dostanie zlecenia. Taka zgoda i tak nie będzie...

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Umowy zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.

 • Pani Sylwia od kilku lat pracuje w firmie ochroniarskiej. Z początku miała umowę o pracę, ale w ubiegłym roku szef tę umowę wypowiedział. Wyjaśnił, że kobieta może nadal pracować, ale już na podstawie umów zlecenia, zawieranych na czas określony.

 • Miszmasz, czyli ZUS przedsiębiorcy na zleceniu

  Jeśli jako przedsiębiorcy chcemy podpisać umowę zlecenia ze zleceniodawcą, abyśmy mogli zostawić sobie uchyloną furtkę do pewnej optymalizacji kosztów ZUS-owskich, wynagrodzenie ze zlecenia powinno być wyższe niż 2443 zł. Inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorców z tzw. "małym" ZUS-em.

 • ..., poszedł do prawnika spytać, czy wypowiedzenie mu umowy-zlecenia było zgodne z prawem. – Najchętniej skierowałbym sprawę do Sądu Pracy – powiedział prawnikowi. – Niestety, nie może pan tego zrobić – tenże odpowiedział – ponieważ kwestię umów-zlecenia nie reguluje Kodeks Pracy, ale Kodeks Cywilny, bo przedmiotem tego typu umowy jest wykonanie określonej czynności prawnej. Wypowiedzenie umowy jest...

 • Raport bieżący nr 34/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Comperia.pl S.A. (‘’Emitent’’)...

 • ...i miejscu, które sam wybiera. Umowy zlecenia nie są jedyną patologią w tej branży – wiele osób jest zatrudnionych „na czarno”. Od 1 września znacznie łatwiej będzie eliminować takie praktyki. Weszły(...) r. – firm ochroniarskich. Te trzy branże szczególnie często naruszają prawa pracowników do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. To, że możemy skutecznie walczyć o etat, pokazują liczby pracowników...

 • Raport bieżący nr 19/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Energoaparatura SA z...