• Informacje na temat:

  upadłość firmy a umowa na czas nieokreślony

Artykuły na temat: upadłość firmy a umowa na czas nieokreślony
 • .... Rozwiązanie w tym czasie umowy o pracę jest możliwe tylko wtedy, gdy pracodawca ogłosił upadłość lub likwidację firmy. Ale uwaga! Ochrona nie obowiązuje, jeśli pracownik złoży wniosek o urlop już po(...) pracodawcy wypowiedzenie – bez względu na to, jaką masz umowę. Nie musisz wcale uzasadniać wypowiedzenia. Pracodawca musi je podpisać. Długość okresu wypowiedzenia Umowa na czas nieokreślony...

 • Jestem emerytką i pracuję na pół etatu. Czy w razie upadku firmy dostanę 3-miesięczne wypowiedzenie?

 • Sprawdź, kto może spać spokojnie i nie obawiać się utraty pracy?

  ...: Sytuacja, gdy ogłoszono upadłość lub likwidację firmy - wówczas sąd orzeka o odszkodowaniu.(...), a zakładowa organizacja związkowa zgodziła się na takie zwolnienie, gdy pracownik jest kobietą ciężarną zatrudnioną na okres próbny, pod warunkiem, iż umowa o pracę nie została zawarta na czas...

 • ...kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz tych, które pracują na umowy na czas określony lub okres próbny, który kończy się po 3. miesiącu ciąży (wtedy umowa zostaje(...) pracodawcy. Przywileje nie dotyczą także ciężarnych zatrudnionych na zastępstwo (np. na czas choroby stałego pracownika). W takim wypadku umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta, i to bez...

 • Kiedy L4 nie chroni przed zwolnieniem?

  ...odwołania do sądu pracy. Jeżeli sąd ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę (zawartej na czas nieokreślony) nie jest uzasadnione, bądź narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę to wówczas możliwe jest(...) sądu Pracownicy powinni pamiętać o jeszcze jednej możliwości. Jeżeli firma ogłosi upadłość lub znajdzie się w stanie likwidacji to zwolnienie lekarskie nie będzie chroniło ich przed otrzymaniem...

 • Kiedy starszy pracownik jest chroniony przed zwolnieniem

  ...3] Ważny rodzaj umowy Teoretycznie ochrona dla pracowników w wieku przedemerytalnym nie jest uzależniona od rodzaju umów, na podstawie jakiej pracują. Bezpieczni są zatrudnieni na czas nieokreślony i zatrudnieni na czas określony, gdy umowa kończy im się po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ochrona osób zatrudnionych na czas określony, których umowa kończy się przed osiągnięciem wieku emerytalnego...

 • Sprawdź, kto może spać spokojnie i nie obawiać się utraty pracy?

  Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę ani jej wypowiedzieć pracownicy będącej w ciąży oraz przebywającej na urlopie macierzyńskim. Ochroną przed utratą pracy objęci są również ojcowie, którzy przebywają na urlopie ojcowskim.

 • Syndyk Masy Upadłości Zamojskich Fabryk Mebli przekazuje w uzupełnieniu raportu rocznego sprawozdanie Zarządu za 2001r. SPRAWOZDANIE z działalności Zamojskich...