• Informacje na temat:

  upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Artykuły na temat: upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Pracodawca ma prawo znać i przetwarzać nasze dane osobowe. Są one jednak chronione. Po pierwsze dostęp do nich mają jedynie osoby...

 • Przetwarzanie danych osobowych w biurach rachunkowych

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wielokrotnie ostrzegał, że przedsiębiorcy prowadzący biura rachunkowe bardzo często nie dbają o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przetwarzanych przez nich danych osobowych. Taki stan rzeczy spowodowany jest głównie nieświadomością w zakresie obciążających ich obowiązków. Zasadniczo w zakresie dokumentów otrzymanych od swoich klientów (tj

 • Dane osobowe kandydata do pracy i ich udostępnianie

  Czy pracownicy, z którymi podpisujemy umowy o pracę, powinni wyrażać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, np. dotyczących dzieci? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w tym numeru PESEL, ubezpieczycielowi, jeśli firma wykupuje np. ubezpieczenie NW na wyjazd integracyjny?

 • Popularność outsourcingu w Polsce stale rośnie, a wiele zlecanych na zewnątrz procesów wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Co oznacza to dla zwykłego konsumenta? Co dzieje się z naszymi danymi, które powierzamy operatorowi telekomunikacyjnemu, organizatorowi konkursu lub jakiejkolwiek innej firmie? Czy, przetwarzane przez szereg kolejnych podmiotów, na pewno są bezpieczne?

 • ...osobowych. Sposób wykonania obowiązków w niej przewidzianych precyzuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych... (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). Z wymogu ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób postronnych wynika konieczność ustalenia kręgu osób, które w imieniu pracodawcy będą uprawnione do przetwarzania...

 • Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

  Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na nim bez względu na wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. W celu jego realizacji pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe.

 • Nie można zwolnić za ujawnienie przed sądem zarobków w firmie

  ...jedyna w zakładzie była ona upoważniona do przetwarzania danych osobowych załogi i z tego powodu miała obowiązek szczególnie je chronić. Jednak dane te zdradziła w pozwie do sądu, żeby dowieść nierównego(...) uprawnieniem nie jest nielegalne ujawnienie danych osobowych, ale sądy rejonowy i okręgowy powinny były wziąć pod uwagę to, że kobieta ujawniła dane osobowe pracowników, aby dowieść dyskryminacji płacowej...

 • Dokumentacja przetwarzania danych według zaleceń PUODO

  Ani RODO, ani nowa ustawa o ochronie danych osobowych, nie zawierają szczegółowych regulacji w zakresie prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Unijny ustawodawca pozostawił w tym zakresie administratorom danych pewną swobodę. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował swoje zalecenia w tym zakresie.

 • Czy nadążasz za zmianami w prawie pracy?

  W ubiegłym roku weszło w życie wiele znowelizowanych przepisów w prawie pracy, między innymi w odniesieniu do zasiłków chorobowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu widzenia osoby zarządzającej własną firmą.

 • Czy bank może przetwarzać nasze dane, gdy już nie jesteśmy jego klientami?

  Czy po spłaceniu kredytu lub zamknięciu konta bank może nadal przetwarzać nasze dane do celów marketingowych? Zdaniem GIODO tak, ale pod pewnymi warunkami.