• Informacje na temat:

  upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Artykuły na temat: upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Kolejne nowe obowiązki pracodawców dotyczące ochrony danych osobowych

  ...​4 maja 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa sektorowa, która zmienia 162 ustawy zawierające przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Kodeksu pracy. Dla pracodawców wiąże się to z koniecznością wprowadzenia kolejnych zmian w procesach kadrowych.

 • Przetwarzanie danych osobowych w biurach rachunkowych

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wielokrotnie ostrzegał, że przedsiębiorcy prowadzący biura rachunkowe bardzo często nie dbają o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przetwarzanych przez nich danych osobowych. Taki stan rzeczy spowodowany jest głównie nieświadomością w zakresie obciążających ich obowiązków. Zasadniczo w zakresie dokumentów otrzymanych od swoich klientów (tj

 • Jakie dane musimy udostępnić (przyszłemu) pracodawcy?

  ...danych zostaliśmy jednak zwolnieni całkowicie.

 • Popularność outsourcingu w Polsce stale rośnie, a wiele zlecanych na zewnątrz procesów wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Co oznacza to dla zwykłego konsumenta? Co dzieje się z naszymi danymi, które powierzamy operatorowi telekomunikacyjnemu, organizatorowi konkursu lub jakiejkolwiek innej firmie? Czy, przetwarzane przez szereg kolejnych podmiotów, na pewno są bezpieczne?

 • Pracodawca ma prawo znać i przetwarzać nasze dane osobowe. Są one jednak chronione. Po pierwsze dostęp do nich mają jedynie osoby...

 • Dzięki RODO konsumenci mają większą wiedzę o ochronie danych osobowych. Liczba skarg wzrosła dwukrotnie

  Dwie kary administracyjne nałożone na podmioty, które rażąco łamały przepisy o ochronie danych osobowych, i około 8 tys. skarg od konsumentów - to bilans 12 miesięcy obowiązywania RODO. Unijna regulacja spowodowała wzrost świadomości konsumentów, który ma odzwierciedlenie w dwukrotnie większej liczbie skarg i licznych pytaniach kierowanych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z drugiej strony

 • Dane osobowe kandydata do pracy i ich udostępnianie

  Czy pracownicy, z którymi podpisujemy umowy o pracę, powinni wyrażać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, np. dotyczących dzieci? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w tym numeru PESEL, ubezpieczycielowi, jeśli firma wykupuje np. ubezpieczenie NW na wyjazd integracyjny?

 • Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

  Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na nim bez względu na wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. W celu jego realizacji pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe.

 • ...osobowych. Sposób wykonania obowiązków w niej przewidzianych precyzuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych... (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). Z wymogu ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób postronnych wynika konieczność ustalenia kręgu osób, które w imieniu pracodawcy będą uprawnione do przetwarzania...

 • Dokumentacja przetwarzania danych według zaleceń PUODO

  Ani RODO, ani nowa ustawa o ochronie danych osobowych, nie zawierają szczegółowych regulacji w zakresie prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Unijny ustawodawca pozostawił w tym zakresie administratorom danych pewną swobodę. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował swoje zalecenia w tym zakresie.