• Informacje na temat:

  upoważnienie do urzędu skarbowego

Artykuły na temat: upoważnienie do urzędu skarbowego
 • Nawet dla najbardziej skrupulatnych osób prowadzących firmę kontrola z ZUS czy urzędu skarbowego jest problemem – bo w mniejszym lub większym stopniu zakłóca normalną pracę. Wyjaśniamy, jakie są zasady i ograniczenia w przeprowadzaniu kontroli oraz jakie obowiązki mają urzędnicy a jakie właściciele firm.

 • Jak urząd skarbowy kontroluje rozliczenia przedsiębiorcy?

  Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić rozliczenia podatkowe przedsiębiorców. Kontrolowany musi udostępnić dokumentację, udzielić wyjaśnień, okazać majątek itp. Nowością jest możliwość przeprowadzenia kontroli krzyżowych nie tylko u bezpośrednich kontrahentów, ale również u innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami.

 • ...zameldowani na pobyt stały (nawet w innej miejscowości). Dla urzędu skarbowego liczy się miejsce zamieszkania zgłoszone na formularzu NIP-3 podczas przyjęcia do pracy. Z doświadczenia wynika, że z reguły jest(...) o dzieło, to przy poprawnie pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracownik zawsze otrzyma zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. I pamiętajmy, zawsze warto w PIT rocznym przekazać 1% podatku należnego...

 • Fiskus przesłuchuje podatników niezgodnie z prawem

  Urzędy skarbowe pytają świadków o to, czy byli karani za składanie fałszywych zeznań. Robią to, choć obecne przepisy im na to nie pozwalają.

 • ...będzie zajmować się księgowa, musisz zanieść do urzędu skarbowego upoważnienie dla niej. Czy warto pracować dla dawnej firmy? Niedawno założyłam własną działalność gospodarczą. Mój(...) gminy. Formularz nie jest tylko wnioskiem o wpis, ale także m.in. o nadanie numeru REGON i zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP do urzędu skarbowego. Krok trzeci: formalności w urzędach W ciągu 7 dni od...

 • Urzędy skarbowe weryfikują rozliczenia PIT za 2017 rok

  Czynności sprawdzające to podstawowa procedura, jaką urzędy skarbowe stosują do zbadania, czy i jak podatnicy wywiązali się z obowiązku dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Weryfikują w tym trybie terminowość złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku, poprawność wyliczeń, zasadność korzystania z ulg podatkowych. Rozliczenia zawierające błędy rachunkowe i uchybienia formalne mogą być od razu poprawione.

 • ...przekazać sprawę do urzędu skarbowego. Sprawą zajmie się poborca skarbowy (pracownik urzędu), który ma uprawnienia do ściągania zaległości z wynagrodzenia, emerytury, nadpłaty podatku, bez(...) kontroler zapuka do naszych drzwi, ma obowiązek okazać legitymację służbową, upoważnienie do przeprowadzania kontroli, i na żądanie – dowód osobisty. Ale uwaga! Można odmówić wpuszczenia kontrolera do...

 • Izby skarbowe będą się specjalizować w interpretacjach

  Ministerstwo Finansów chce, aby izby skarbowe, mające prawo do wydawania interpretacji podatkowych, specjalizowały się w wykładniach dotyczących poszczególnych podatków. I dlatego od 1 lipca 2015 r. resort finansów zamierza m.in. odebrać Izbie Skarbowej w Łodzi prawo do interpretacji dotyczących podatku od osób prawnych - wynika z analizy Tax Care.

 • ...opodatkowania zawartymi przez Polskę a poszczególnymi państwami. Upewnij się, że zeznanie zostało wysłane do właściwego urzędu skarbowego i pobierz UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru), które jest dowodem(...) upoważnienie posiada. Błędny identyfikator Problem dotyczy wypełniania rubryk z numerami 1 i 2. Często wpisywany jest tam NIP pracodawcy, zawarty w wydawanym przez niego formularzu PIT-11. Należy...

 • Służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostaną 1 marca 2017 r. skonsolidowane i przekształcone w Krajową Administrację Skarbową - przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o KAS oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy.