• Informacje na temat:

  uprawomocnienie wyroku

Artykuły na temat: uprawomocnienie wyroku
 • .... rozwodowych) – właściwy będzie sąd apelacyjny. Apelację składa się w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem, a zażalenie – w ciągu tygodnia od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem(...). W apelacji trzeba podać oznaczenie wyroku i wskazać, czy chcemy go zaskarżyć w całości, czy w części. Następnie zwięźle przedstawiamy zarzuty i uzasadniamy je. Wolno nam podać nowe fakty...

 • Raport bieżący nr 6/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Planet Innovation Group S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu...

 • Powrót do pracy na mocy wyroku

  Postępowanie przed sądem pracy może skończyć się m.in. przywróceniem do pracy niesłusznie zwolnionego pracownika. Warunkiem zrealizowania uprawnienia przyznanego na mocy wyroku jest jednak stawienie się byłego(...) wyroku sądowego powoduje reaktywację stosunku pracy, który istniał przed wyrokiem i został rozwiązany z naruszeniem prawa. Dlatego nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy o pracę z pracownikiem, który...

 • Raport bieżący nr 46/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2017 z dnia 30 maja 2017 r.,...

 • Podczas rozprawy rozwodowej w wyroku z czerwca br. sąd zasądził alimenty na rzecz mojego dziecka od jego ojca. Nie podał jednak terminu, od kiedy mogę domagać się alimentów? Edyta R. ze Śląska.

 • Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 21 stycznia...

 • ...propozycję kary, jaką składa oskarżonemu sąd. Może ją Pan uznać lub odrzucić poprzez wniesienie sprzeciwu. Prawo daje na to oskarżonemu dokładnie 7 kolejnych dni od daty otrzymania wyroku nakazowego(...) ograniczenie pewnych praw należnych obwinionemu lub zobowiązanie go do określonego działania. Przydatne informacje « Uprawomocnienie Wyrok nakazowy, od którego oskarżony nie wniósł sprzeciwu lub...

 • Raport bieżący nr 12/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2018 z dnia 1.02.2018 r....

 • ...do sądu o ustalenie, że podwyżka jest bezzasadna albo powinna być w innej wysokości. Wtedy właściciel musi udowodnić jej zasadność. Do czasu rozwiązania najmu lub do uprawomocnienia się wyroku...

 • Raport bieżący nr 41/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) w...