• Informacje na temat:

  urlop na żądanie

Artykuły na temat: urlop na żądanie
 • Koleżance odmówiono urlopu na żądanie, bo „wykorzystała już cały urlop wypoczynkowy” w tym roku. Czy wolnego na żądanie nie powinno się po prostu dać pracownikowi? Jaki to ma związek z urlopem wypoczynkowym? Martyna J. z Wielkopolski...

 • Planowanie urlopów wypoczynkowych na 2017 r.

  Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowniczym wynikającym ze stosunku pracy. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, choć Kodeks pracy daje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W celu niezakłóconej pracy zakładu konieczne jest planowanie urlopów. Przepisy nie określają, na jak długie okresy trzeba je planować, zatem kwestia ta zależy od swobodnego

 • Jakie są zasady udzielania urlopu na żądanie?

 • Niespodziewany powrót z urlopu wypoczynkowego

  Podstawowym celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu przepisach urlopowych, które wręcz nakazują udzielenie i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Jednak jeden z tych przepisów uwzględnia interes pracodawcy, pozwalając mu w określonych okolicznościach przerwać wypoczynek pracownika i wezwać go do pracy.

 • Chciałabyś zostać dzień dłużej na wyjeździe? Wypadło ci coś niespodziewanego? Weź urlop na żądanie!

 • Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym

  Przepisy Kodeksu pracy ustalają liczbę dni urlopu przysługującą pracownikowi w zależności od posiadanego przez niego stażu pracy. Zastrzegają przy tym, że przy jego udzielaniu należy przeliczyć każdy dzień na godziny. Taki sposób rozliczania urlopu jest szczególnie istotny w przypadku pracowników wykonujących pracę w wymiarze dobowym wynoszącym mniej lub więcej niż 8 godzin, czyli

 • Zgłosiłem wniosek o udzie lenie urlopu na żądanie, telefonicznie, pół godziny przed godziną rozpoczęcia pracy. Pracodawca odmówił. Czy miał takie prawo? - pyta Piotr Recki z Rzeszowa.

 • Roczny urlop rodzicielski częściowo na etacie

  Jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych związanych z opieką nad dzieckiem jest tzw. roczny urlop rodzicielski. Wbrew potocznej nazwie składa się na niego nie tylko urlop rodzicielski, ale również podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński. Łącznie urlopy te dają prawo do co najmniej rocznego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie wielu rodziców korzysta z uprawnienia do

 • Urlop na żądanie - czy pracodawca zawsze musi się zgodzić?

  Przed nami kolejny tzw. "długi" weekend w tegorocznym kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy. Część z nas nie chcąc wcześniej prosić pracodawcy o urlop, zadzwoni w poniedziałek rano do swojego przełożonego z informacją: "biorę urlop na żądanie". Zatrudnieni są zwykle przekonani, że ten rodzaj urlopu należy im się zawsze, kiedy tego potrzebują, a pracodawca nie może im go odmówić. W praktyce nie...

 • Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

  Udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy