• Informacje na temat:

  urlop na żądanie 2013

Artykuły na temat: urlop na żądanie 2013
 • Jakie skutki spowoduje niewykorzystanie urlopu w terminie

  Pracownik stale odkładający urlop na później może być zmuszony do jego wykorzystania w czasie narzuconym przez szefa. Albo w ogóle stracić do niego prawo.

 • Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

  Udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy

 • Pozostało mi trochę urlopu za ubiegły rok, podobnie jak 4 dni wolnego na żądanie. Czy to już przepadło? - pyta Marzena W. z Otwocka...

 • Raport bieżący nr 29/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt...

 • Zaległy urlop: Pracodawcy muszą go udzielić do końca września

  Nieudzielenie pracownikowi niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za 2014 rok w terminie do 30 września 2015 roku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca, który nie dopełni tego(...) zaległego urlopu nawet ostatniego dnia września.

 • Wynagrodzenie pracownika może się składać z różnych składników, w tym ze stałych miesięcznych, zmiennych miesięcznych oraz za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Ustawodawca określił odmienną metodykę wliczania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia za urlop. Ponadto niektóre z nich wyłączył z podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 • Treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

  Czy pracownik występujący o dodatkowy urlop macierzyński jest obowiązany złożyć oświadczenie w sprawie korzystania z tego urlopu przez drugiego rodzica?

 • Kiedy podróż służbowa, a kiedy delegowanie?

  Wykonanie zadania służbowego lub świadczenie pracy za granicą może odbywać się na podstawie przepisów dotyczących podróży służbowej lub delegowania. W zależności od tego, która z tych form świadczenia pracy za granicą będzie miała miejsce, różny będzie zakres uprawnień pracownika i obowiązków pracodawcy.

 • Agnieszka Jaroszek prawnik, ekspert prawa pracy Zaległy urlop do wykorzystania: Jeśli masz zaległy urlop z ubiegłego roku, pracodawca...

 • Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy górniczej, by wydłużyć jej działanie do 2023 r.

  Rząd przyjął we wtorek przygotowany w resorcie energii projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, wydłużający czas jej obowiązywania o pięć lat, do końca 2023 roku. W tym czasie nadal możliwa będzie pomoc publiczna dla górnictwa - jej łączna wysokość w latach 2015-2023 sięgnie prawie 13 mld zł.