• Informacje na temat:

  urlop wychowawczy 2013

Artykuły na temat: urlop wychowawczy 2013
 • ...www.zus.pl w zakładce Osobista opieka nad dzieckiem od 1 września 2013 r. Jak długo można być w domu z dzieckiem? Przepisy wchodzące od 1 października br. podtrzymują to, że urlop wychowawczy może(...) Do września br. bezpłatny urlop wychowawczy przysługiwał tylko rodzicom pracującym na etacie, którzy mieli co najmniej półroczny staż pracy (liczyły się wszystkie miejsca...

 • Obniżony etat zamiast urlopu wychowawczego

  , w którym mogliby przebywać na urlopie wychowawczym.(...)Skorzystanie z pełnej puli urlopów związanych z wychowywaniem dziecka może oznaczać kilkuletnią przerwę w zatrudnieniu. Wielu pracowników nie chce wyłączać się na tak długi okres z aktywności

 • Twoja córka planuje urlop wychowawczy? Od 1.10. br. zmieniły się zasady dotyczące jego wykorzystywania.

 • W okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich pracownik ma zagwarantowaną szczególną ochronę zatrudnienia. Dotyczy ona m.in. urlopu wychowawczego. Pracodawca nie może w czasie tego urlopu rozwiązać umowy o pracę, z nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa pracy. Ta wzmożona ochrona przed zwolnieniem przez pracodawcę zostanie utrzymana po zmianie przepisów dotyczących uprawnień

 • Zgodnie ze zmianami w kodeksie pracy teraz możesz mieć aż rok płatnego urlopu na dziecko! Oto jakie są zasady jego udzielania.

 • Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

  Udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy

 • Już niedługo wychowawczy na nowych zasadach

  Ważne zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem nie ominęły też urlopów wychowawczych. Począwszy od 1 października 2013 r. zaczną w tym zakresie obowiązywać regulacje modyfikujące dotychczasowe zasady korzystania z tych urlopów. Nie zabraknie też zupełnie nowych przepisów, wprowadzających nieznane dotychczas warunki udzielania urlopu wychowawczego.

 • Ustalanie dochodu rodziny dla celów przyznania 500 zł na pierwsze dziecko

  Aby uzyskać wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć ustalonych przez ustawodawcę progów dochodowych. O jaki dochód tu chodzi i z jakiego okresu oraz czy w każdym przypadku należy go dokumentować?

 • W styczniu 2013 r. zostałam mamą. Na początku 2014 r. wracam do pracy (jestem zatrudniona na czas nieokreślony na całym etacie). Podejrzewam, że zostanę zwolniona. Czy mogę stracić pracę? Mogę się jakoś przed tym obronić? Iwona z Łodzi...

 • Weszły w życie przepisy, dzięki którym emerytury pójdą w górę

  Emerytury będą wyższe - taki będzie efekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która weszła w życie w piątek, 1 maja 2015 r. Nowe przepisy doprecyzowują zasady wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego.