• Informacje na temat:

  urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Artykuły na temat: urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
 • Kończy się mój urlop macierzyński. Niestety, dotarły do mnie informacje, że szefowa chce mi obniżyć pensję. A koleżanki z mojego działu właśnie dostały podwyżkę! Czy ja też mam prawo się jej domagać? Adrianna z Gdańska...

 • Planowanie urlopów wypoczynkowych na 2017 r.

  Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowniczym wynikającym ze stosunku pracy. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, choć Kodeks pracy daje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W celu niezakłóconej pracy zakładu konieczne jest planowanie urlopów. Przepisy nie określają, na jak długie okresy trzeba je planować, zatem kwestia ta zależy od swobodnego

 • .... „Weź zaległy urlop wypoczynkowy, poszukaj opiekunki”, radzi siostra. Opiekunka? Tysiąc pięćset złotych, połowa mojej pensji. Ba! Czy pensja będzie taka, jak była? Czy będzie w ogóle? Poszłam do firmy(...) jest perfekcjonistką. Dlatego zdecydowała się na roczny urlop macierzyński. Nie wybaczyłaby sobie, gdyby ktoś jej zarzucił, że nie dała dziecku z siebie wszystkiego. Julia, 32 lata, warszawianka...

 • Zasiłek macierzyński: Jak ustalić jego wysokość?

  Wielu pracodawców ma problemy ze wskazaniem podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Najwięcej kłopotów sprawiają takie kwestie jak dodatki do wynagrodzenia oraz urlopy - wypoczynkowy i wychowawczy.

 • Przepisy Kodeksu pracy w sposób jednoznaczny formułują obowiązek pracodawcy dopuszczenia pracownika do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim.

 • Roczny urlop rodzicielski częściowo na etacie

  Jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych związanych z opieką nad dzieckiem jest tzw. roczny urlop rodzicielski. Wbrew potocznej nazwie składa się na niego nie tylko urlop rodzicielski, ale również podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński. Łącznie urlopy te dają prawo do co najmniej rocznego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie wielu rodziców korzysta z uprawnienia do

 • Jakie skutki spowoduje niewykorzystanie urlopu w terminie

  Pracownik stale odkładający urlop na później może być zmuszony do jego wykorzystania w czasie narzuconym przez szefa. Albo w ogóle stracić do niego prawo.

 • Sporządzanie zakładowych planów urlopowych

  Pracownicy mają niezbywalne prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Skorzystanie w jednym czasie z tego prawa przez większą grupę pracowników mogłoby jednak poważnie zakłócić funkcjonowanie zakładu pracy. Dlatego urlopy zasadniczo powinny być udzielane zgodnie z planem urlopowym, a gdy takich firma nie tworzy - po uzgodnieniu terminu z pracownikiem.

 • Urlop wypoczynkowy a prawidłowe działanie zakładu pracy

  ...1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 r. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) ("Kodeks pracy"), która wydłużyła uprawnienie pracowników do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Od tego roku pracodawca może udzielać pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września następnego roku kalendarzowego, a nie - jak to było dotychczas...

 • Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach związanych z rodzicielstwem

  Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca zasadniczo ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP. Jednak przez określony czas może być zwolniony z ich opłacania za pracowników, którzy powrócą do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem.