• Informacje na temat:

  ustawa kodeks pracy

Artykuły na temat: ustawa kodeks pracy
 • Zakaz handlu w niedzielę: Kodeks pracy pozwoli na obejście przepisów

  Kodeks pracy może być furtką do obchodzenia ograniczeń sprzedaży w niedzielę.

 • Ruchomy system czasu pracy bez nadgodzin

  Ruchomy czas pracy pozwala na rozpoczynanie pracy w poszczególnych dniach tygodnia w różnych godzinach. Godziny te, w zależności od przyjętego wariantu ruchomego rozkładu, wyznacza pracownik lub pracodawca. Niewątpliwą zaletą takiej organizacji czasu pracy jest to, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie skutkuje godzinami nadliczbowymi.

 • Kodeks pracy: Pieniądze za nadgodziny będą zamrażane na kontach, ale nie obowiązkowo

  Ustawodawca nie narzuci kont wynagrodzeń, na których mają być odkładane pieniądze za pracę nadliczbową. Projektowany Kodeks pracy daje tylko taką możliwość – i to też nie wszystkim.

 • Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

  Zatrudnienie na część etatu wpływa na ustalenie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika proporcjonalnie do wielkości jego etatu. Tym samym ma on mniejszą liczbę godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Jego rozkład czasu pracy może przy tym przewidywać równomierne rozłożenie godzin na poszczególne dni pracy, bądź też pracę tylko w niektórych dniach i w różnym wymiarze.

 • Nowy Kodeks pracy: Kobiety w ciąży będą gorzej chronione

  Nowy kodeks pracy ma dopuszczać rozwiązanie stosunku pracy również w trakcie urlopu i choroby. Co kontrowersyjne, pracę będą też mogły stracić m.in. kobiety w ciąży zatrudnione na zastępstwo. Nie będzie zwalniania pracowników znienacka. Projekt nowego kodeksu przygotowywany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy nakazuje uprzedzanie pracownika o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę...

 • Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2016 r.

  Przepisy Kodeksu pracy nie określają odrębnych zasad obliczania wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu. Ustala się go tak samo jak w odniesieniu do pełnoetatowców. Przy czym obliczony wymiar zmniejsza się proporcjonalnie do wielkości etatu takiego pracownika.

 • ​Pięć kluczowych zmian w Kodeksie pracy w 2016 roku

  W lutym zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, której głównym celem jest ograniczenie nieuzasadnionego stosowania umów na czas określony. Jakie nowe zasady już wkrótce będą obowiązywać polskich pracodawców? Przyjrzyjmy się najważniejszym.

 • Niedzielne święto nie obniża wymiaru czasu pracy

  Wszystkie niedziele są dniami ustawowo wolnymi od pracy, podobnie jak święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jednakże nie wszystkie święta powodują obniżenie wymiaru czasu pracy.

 • Zmiany w Kodeksie pracy wciąż niepewne

  Ważą się losy zmian w Kodeksie pracy. Dotychczasowe propozycje mogłyby przysporzyć problemów zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

 • Świadczenie pracy na wypowiedzeniu zależy od pracodawcy

  W dniu 22 lutego 2016 r. weszło w życie wiele nowych regulacji Kodeksu pracy. Wśród nich znalazł się przepis dotyczący zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Kodeksowe(...) resortu pracy.