• Informacje na temat:

  ustawa konsumencka

Artykuły na temat: ustawa konsumencka
 • Teraz, gdy kupujemy coś w zwykłym sklepie, możemy to zareklamować na podstawie przepisów „o niezgodności towaru z umową”. Nowa ustawa zastąpi „niezgodność towaru z umową” – rękojmią(...) rozmowę nie będzie mogła być większa niż za zwykłe połączenia telefoniczne. Podstawa prawna: ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Dostaniemy zwrot kosztów...

 • Nowa ustawa konsumencka nie spełnia oczekiwań sprzedawców

  Nowa ustawa konsumencka, która funkcjonuje w Polsce od 25 grudnia ub.r., znacznie rozszerza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących sklepy internetowe lub sprzedaż poza lokalem firmy, oraz zwiększa uprawnienia klienta, a tym samym jego ochronę. Zdaniem przedsiębiorców, są to dobre przepisy, ale część z nich jest zbyt szczegółowa lub za mało precyzyjna.

 • Większa swoboda reklamacji towaru wadliwego, aż 14 dni na rezygnację z zakupów u akwizytora lub w e-sklepie, to tylko niektóre zmiany, które przynosi ustawa o prawach konsumenta. Od 25 grudnia 2014 r. na zakupach możesz czuć się pewniej i bezpieczniej, bo masz więcej praw!

 • Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

  W pierwszym kwartale tego roku sądy w Polsce ogłosiły ponad 1300 upadłości konsumenckich. Przed 2015 rokiem wszystkich upadłości konsumenckich było ok. 60. Ustawa upadłościowa daje dziś wiele możliwości, jednak nie zawsze pozwala uwolnić się całkowicie od długów.

 • ...ustawa lepiej chroni kupujących w internecie. Teraz możemy zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty odebra- nia przesyłki od kuriera lub na po- czcie (dotychczas było na to 10 dni). Przykładowo: jeśli...

 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest bardzo ważne - niezłożenie go w odpowiednim terminie powoduje oddalanie wniosku o upadłość konsumencką.

 • ...2 tysiące? Jak zerwać umowę? To klasyczny przypadek zakupu poza lokalem przedsiębiorstwa, którego zasady od końca ubiegłego roku reguluje nowa ustawa konsumencka. Z takim zakupem mamy do czynienia także(...) ręki W komisie kupiłam lodówkę. Włączyłam ją w sklepie i wydawało się, że działa – agregat pracował. Dopiero potem, w domu okazało się, że lodówka nie chłodzi. Nowa ustawa konsumencka znacznie...

 • Oddłużenie zmianą podejścia do upadłości konsumenckiej

  Upadłość konsumencka, a więc tak naprawdę upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, znana jest w Polsce już od 2008 roku. Pomimo dosyć dawnego wprowadzenia jej do obowiązujących przepisów była nieefektywna. Głównie z powodu rygorystycznych przepisów, które dbały bardziej o interes wierzyciela aniżeli dłużnika. Ostatnie zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej skutkują

 • Porównywanie ofert kredytowych jest prostsze od dwóch lat, odkąd obowiązuje ustawa o kredycie konsumenckim.

 • Nowa ustawa konsumencka - kres telemarketingu czy nowy początek?

  Polskie prawo coraz bardziej chroni konsumenta. Pierwszym krokiem była nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, wzmacniająca znaczenie administratora bezpieczeństwa informacji (dotycząca również konsumentów). Kolejnym etapem tych działań jest wprowadzona w życie 25 grudnia 2014 r. tzw. ustawa konsumencka, która narzuca dodatkowe obowiązki m.in. sprzedawcom internetowym oraz telemarketerom