• Informacje na temat:

  ustawa o emeryturach i rentach z fus

Artykuły na temat: ustawa o emeryturach i rentach z fus
 • ...średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku przejścia na świadczenie. Podstawa prawna: ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz.U...

 • Jak waloryzacja rent i emerytur w 2018 r.

  Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 27 zł.

 • Chyba każdy z nas jest zainteresowany tym, kiedy będzie przechodził na emeryturę, jakie otrzyma świadczenie, czy będzie mógł dorabiać? Nowa ustawa na pewno oznacza zmiany w życiu obecnych pracowników i przyszłych emerytów.

 • Czekają nas ważne zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

  Doprecyzowania zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego - przewiduje projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS autorstwa SLD, który we środę poparła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

 • Zmiany w emeryturach i rentach

  W tym roku Sejm zmieni sposób waloryzacji emerytur i rent. Aby zakończyć reformę emerytalną, powinien też uchwalić trzy ustawy - o emeryturach pomostowych, nowych rentach kapitałowych i wypłacie świadczeń z OFE.

 • Prezydent podpisał nowelizację podnoszącą najniższe emerytury

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnoszącą od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury do 1 tys. złotych oraz zmianę zasad waloryzacji świadczeń - poinformowano w piątek na stronie internetowej prezydenta.

 • ...o emeryturach i rentach, ale również regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej. Wniosek o przyznanie renty po mężu Włochu może Pani złożyć we Włoszech lub w Polsce – w zależności od tego, gdzie aktualnie Pani przebywa. W Polsce należy złożyć wniosek do ZUS, a we Włoszech do Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Nie trzeba składać wniosku odrębnie w każdym państwie. Ustawa o emeryturach...

 • Ważne zmiany w zakresie emerytur częściowych

  Przepisy wprowadzające emeryturę częściową weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Możliwość nabycia prawa do tego świadczenia przewidziana została dla kobiet i mężczyzn legitymujących się odpowiednio długim okresem składkowym i nieskładkowym, po osiągnięciu przez te osoby stosownego wieku (62 i 65 lat), ale przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego - wydłużonego docelowo do 67 lat dla obu płci. Z uwagi na to, że z dniem 1 października 2017 r. nastąpi obniżenie wieku emerytalnego,...

 • Renta socjalna: Dla kogo ten przywilej?

  ...niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o FUS). Zgodnie z art. 2 ustawy, prawo do renty socjalnej przysługuje: osobom(...) Filipek & Kamiński sp.k. Podstawa prawna : Ustawa z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej - Dz.U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm. Ustawa z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu...

 • Obowiązki pracodawców wobec pracowników ubiegających się o emeryturę

  Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego do stanu sprzed 1 stycznia 2013 r. stało się faktem. Od 1 października 2017 r., aby ubezpieczony mógł uzyskać uprawnienia emerytalne, wystarczy, że ma ukończone lub ukończy odpowiednio 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Biorąc pod uwagę, iż do 30 września 2017 r. obowiązywał jeszcze stopniowo wydłużany wiek emerytalny, w październiku 2017 r. nastąpiła kumulacja osób spełniających warunki do przejścia na emeryturę. Przekłada się to m.in. na...