• Informacje na temat:

  ustawa o emeryturach i rentach z fus

Artykuły na temat: ustawa o emeryturach i rentach z fus
 • ...średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku przejścia na świadczenie. Podstawa prawna: ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz.U...

 • Jak waloryzacja rent i emerytur w 2018 r.

  Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 27 zł.

 • Chyba każdy z nas jest zainteresowany tym, kiedy będzie przechodził na emeryturę, jakie otrzyma świadczenie, czy będzie mógł dorabiać? Nowa ustawa na pewno oznacza zmiany w życiu obecnych pracowników i przyszłych emerytów.

 • Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika

  Pracownicy niezdolni do pracy zazwyczaj w pierwszej kolejności korzystają ze świadczeń krótkoterminowych, do których zaliczają się zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Gdy w przypadku zbliżającego się upływu okresu, za który wymienione świadczenie/a przysługuje/ą, a pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, wówczas konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W procesie dotyczącym złożenia wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją o to...

 • Zmiany w emeryturach i rentach

  W tym roku Sejm zmieni sposób waloryzacji emerytur i rent. Aby zakończyć reformę emerytalną, powinien też uchwalić trzy ustawy - o emeryturach pomostowych, nowych rentach kapitałowych i wypłacie świadczeń z OFE.

 • Czekają nas ważne zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

  Doprecyzowania zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego - przewiduje projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS autorstwa SLD, który we środę poparła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

 • ...o emeryturach i rentach, ale również regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej. Wniosek o przyznanie renty po mężu Włochu może Pani złożyć we Włoszech lub w Polsce – w zależności od tego, gdzie aktualnie Pani przebywa. W Polsce należy złożyć wniosek do ZUS, a we Włoszech do Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Nie trzeba składać wniosku odrębnie w każdym państwie. Ustawa o emeryturach...

 • Prezydent podpisał nowelizację podnoszącą najniższe emerytury

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnoszącą od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury do 1 tys. złotych oraz zmianę zasad waloryzacji świadczeń - poinformowano w piątek na stronie internetowej prezydenta.

 • Renta socjalna: Dla kogo ten przywilej?

  ...niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o FUS). Zgodnie z art. 2 ustawy, prawo do renty socjalnej przysługuje: osobom(...) Filipek & Kamiński sp.k. Podstawa prawna : Ustawa z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej - Dz.U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm. Ustawa z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu...

 • Ważne zmiany w zakresie emerytur częściowych

  Przepisy wprowadzające emeryturę częściową weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Możliwość nabycia prawa do tego świadczenia przewidziana została dla kobiet i mężczyzn legitymujących się odpowiednio długim okresem składkowym i nieskładkowym, po osiągnięciu przez te osoby stosownego wieku (62 i 65 lat), ale przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego - wydłużonego docelowo do 67 lat dla obu płci. Z uwagi na to, że z dniem 1 października 2017 r. nastąpi obniżenie wieku emerytalnego,...