• Informacje na temat:

  ustawa o emeryturach pomostowych

Artykuły na temat: ustawa o emeryturach pomostowych
 • Dowiedz się, czy Twoja praca jest traktowana jako zatrudnienie w szczególnych warunkach lub charakterze (wykaz w Dzienniku Ustaw...

 • Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury pomostowej

  Emerytura pomostowa przysługuje po spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących m.in. wieku, stosownego wymiaru stażu pracy, w tym uznawanej za pracę szczególną. Ponadto, pomimo iż po przyznaniu takiego świadczenia ubezpieczony może osiągać przychód z racji aktywności zawodowej, bez konsekwencji utraty prawa do emerytury, to jednym z warunków koniecznych do nabycia takiego prawa jest rozwiązanie stosunku pracy.

 • ...r. (Dz.U. z 1983 r., nr 8, poz. 43). Od 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r., nr 237, poz. 1656 z późn. zm.). Zawęziła ona krąg osób, które z tytułu pracy...

 • Zmiany w emeryturach 2017: Waloryzacja i obniżenie wieku emerytalnego

  Przyszły rok przyniesie zmiany w sposobie waloryzacji rent i emerytur. Ale to nie wszystko. Poczynając od 1 października 2017 r., nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, czyli przywrócenie stanu sprzed 2013 roku.

 • Inspekcja Pracy zyska więcej uprawnień. Więcej osób z prawem do emerytury pomostowej

  Szykuje się rewolucja w pomostówkach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Proponuje(...) faktycznie wykonujące czynności w szkodliwym środowisku nie są wpisywane do ewidencji pracowników. Przedsiębiorcy w ten sposób unikają płacenia dodatkowych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych...

 • Emerytura z automatu nie dla wszystkich. ZUS dzieli emerytów pomostówkami

  Emerytura w obniżonym wieku nie dla wszystkich będzie automatyczna. Wnioski będą musieli składać m.in. niektórzy nauczyciele. Prezydencka ustawa obniżająca wiek emerytalny podzieliła świadczeniobiorców.

 • ...wyboru Ustawa mówi, że to pracownik decyduje, czy kontynuuje pracę, czy przechodzi na emeryturę. Warto przy tym pamiętać, że im dłużej pracujemy, tym większe świadczenie będzie nam przysługiwać...

 • Rewolucja w emeryturach. Kto skorzysta na zmianach?

  Już od 1 października będzie można wcześniej przechodzić na emeryturę. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat i 65 lat dla kobiet stanie się faktem, ale to nie jedyna korzystna zmiana wprowadzona nowymi przepisami. Dzięki tym regulacjom kobiety uzyskają minimalną emeryturę przy niższym stażu, a dorabiający emeryci wcześniej otrzymają wypłatę pełnego świadczenia.

 • Zdążymy z ustawą o emeryturach pomostowych.

  Pod koniec lipca rząd miał skierować do Sejmu gotowy już projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Dlaczego do tej pory tego nie zrobił? - Dopiero obecny rząd poważnie potraktował wcześniejsze(...) rozwiązania. Dlaczego trwało to tak długo? - Od 2 czerwca do 31 lipca 2008 r. połączone zespoły problemowe Komisji Trójstronnej obradowały na temat emerytur pomostowych. W tym czasie odbyło się dziesięć...

 • Od 100 do 300 zł miesięcznie mogą być wyższe emerytury osób, których w 2009 r. pozbawiono prawa do pomostówek. Wystarczy, że złożą wnioski o rekompensatę. Niestety niewielu zainteresowanych o tym wie.