• Informacje na temat:

  ustawa o odpadach 2011

Artykuły na temat: ustawa o odpadach 2011
 • Konsekwencją zmian wynikających z nowych przepisów o finansach publicznych jest likwidacja wielu jednostek budżetowych. Ustawa z 27.8.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) tworzy szczególne zasady załatwienia spraw pracowniczych wynikających z tej likwidacji.

 • Kontrowersyjne zmiany w ustawie "śmieciowej"

  Niejasność i niespójność przepisów w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może skłaniać nierzetelne gminy do stosowania "własnej ich interpretacji" oraz dawać pretekst dla prób obejścia przepisów przewidujących obowiązek organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • ...pomocy ✔Jeśli zauważysz, że ktoś zaginął, miał wypadek, dzwoń na nr 601 100 300 (GOPR) lub alarmowy 112. Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach (DzU nr 208/2011 poz. 1241). Strażnik leśny: jego(...) nr 601 100 100 (WOPR) lub alarmowy 112. Podst.: ustawa o bez- pieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DzU 208/11, poz. 1240). 4 reguły spacerów po lesie nie tylko na grzybobraniu...

 • Zbiórka elektroodpadów wciąż jest mało skuteczna. W przyszłym roku zebrana musi zostać połowa zużytego sprzętu wprowadzonego do obrotu.

 • Nowe zasady segregacji śmieci

  Z dniem 1 lipca br. weszły w życie nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów (tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów). Odpady mają być zbierane z podziałem na 4 frakcje: szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji, metale i tworzywa sztuczne. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały 5 lat (maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.). Natomiast oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiało być wymienione w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie WSSO.

 • Śmieci to prawdziwa żyła złota

  Odpady: Zdaniem wiceminister środowiska Janusz Ostapiuka po dwóch latach reformy śmieciowej, nadal mamy wysokie ceny za wywóz odpadów.

 • Transformacja energetyczna. Koncerny walczą w sądzie

  Po katastrofie w elektrowni atomowej Fukushima I w Japonii, Niemcy postanowiły zerwać z energetyką jądrową przy jednoczesnym odchodzeniu od paliw kopalnych. Nie przewidziano przy tym rekompensaty finansowej dla użytkowników elektrowni atomowych. Protesty producentów energii nie zdały się na nic. W rezultacie postanowili zwrócić się do sądu.

 • Od dłuższego czasu trwa spór pomiędzy podatnikami a fiskusem o to, czy koszty mediów związane z wynajmowanym obiektem są świadczeniem odrębnym od świadczenia głównego, czy też są elementem umowy najmu. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest istotne, przede wszystkim dlatego, że w pierwszym przypadku dopuszczalne byłoby refakturowanie kosztów mediów, natomiast w drugim już nie i wówczas koszty te wchodziłyby do podstawy opodatkowania najmu i byłyby opodatkowane taką samą stawką VAT jak najem.

 • Najpierw resort finansów ogłosił publicznie (projekt nowelizacji ustawy o tym podatku z września 2014 r.), że trzeba dalej wydłużać listę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy, bo to jest (jakoby) skutecznym sposób na oszustwa podatkowe na rynku elektroniki, w tym zwłaszcza telefonów komórkowych. Ponoć dlatego, że na tym rynku pojawiły się nagle wielkie wyłudzenia zwrotów tego podatku.

 • Bilans otwarcia resortu środowiska opublikowano wyłącznie w celu walki politycznej - byli ministrowie

  Poniżej publikujemy wspólne stanowisko byłych ministrów środowiska (Maciej Nowicki, Andrzej Kraszewski, Marcin Korolec, Maciej Grabowski) w stosunku do "Bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska" z 19.11.2015 r.