• Informacje na temat:

  ustawa o prawach lokatorskich

Artykuły na temat: ustawa o prawach lokatorskich
 • ...rzecznika i stwierdził, że to ustawa, a nie statut spółdzielni, powinna regulować kwestię wyliczeń wkładu. To oznacza, że czeka nas zmiana przepisów, a osoby, które uważają, że w rozliczenia ze...

 • Przy dziedziczeniu lokatorskiego prawa do mieszkania w spółdzielni, podatek dochodowy nie obowiązuje

  Dziedziczenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania może sprawić problemy prawne. Spółdzielnie mieszkaniowe zwracają się do fiskusa z prośbami o interpretację prawa podatkowego. Nie wiedzą, czy powinny wystawiać spadkobiercom PIT-8C.

 • Często myślisz o przyszłości najbliższych? Sprawdź, co możesz zrobić, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo rodzinie.

 • W jaki sposób można sprzedać piwnicę?

  Sprzedaż samej piwnicy lub komórki lokatorskiej jest możliwa, ale pod warunkiem, że dysponujemy pełną własnością nieruchomości (a nie spółdzielczym - własnościowym prawem do lokalu). Sprzedaż piwnicy będzie wymagała wyodrębnienia jej jako osobnego lokalu.

 • ...przedstawiciel musi być obecny w kancelarii notarialnej. Jeżeli lokal jest pracowniczy, to zasady wykupu i bonifikaty regulują różne ustawy (np. ustawa o lasach przewiduje obniżkę ceny o 4 proc...

 • Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych - co się zmieni?

  Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych daleko było do ideału. Nie chroniła odpowiednio praw mieszkańców i nie sprzyjała efektywnemu zarządzaniu. Teraz nastąpią zmiany. Jednak nie wszyscy spółdzielcy będą z nich zadowoleni.

 • Frankowicze mogą liczyć na pomoc

  Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc. Jest ona realizowana na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

 • Wyższy czynsz za mieszkanie od 2018 roku? Spółdzielnie chcą wykorzystać ustawę PiS

  Od 9 września br. obowiązują zmiany w zasadach członkostwa w spółdzielniach, które wynikają z podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy. Spółdzielnie mogą próbować wykorzystać ten fakt do zmiany wysokości opłat za mieszkania.

 • Spółdzielnie mieszkaniowe czekają ważne zmiany

  W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

 • Dostosowanie przepisów do wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz usprawnienie działalności spółdzielni, to cel noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa pozwoli także spółdzielniom na uczestnictwo w programie Mieszkanie plus.