• Informacje na temat:

  ustawa o rachunkowości 2012

Artykuły na temat: ustawa o rachunkowości 2012
 • Raport bieżący nr 12/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A....

 • Raport bieżący nr 43/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje,...

 • Raport bieżący nr 2/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd AAT HOLDING S.A. ("Spółka”,)...

 • Naczelny Sąd Administracyjny już w kolejnym wyroku, jednym z ostatnich z dnia 1 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 717/13) orzekł, iż moment uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym.

 • Raport bieżący nr 23/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TOYA S.A. ("Spółka”) informuje,...

 • Kolejny przywilej odciąża rolników kosztem podatników. Prawie 60 tys. rolników, czyli co 24. ubezpieczony w KRUS, przestało w ciągu ostatnich czterech miesięcy 2013 r. płacić składki na emeryturę i rentę. Robi to za nich budżet - wynika z informacji przygotowanej dla "Rzeczpospolitą" przez Kasę.

 • W deklaracji VAT za styczeń 2018 r. dokonaliśmy korekty VAT naliczonego odliczanego w 2017 r. na podstawie ustalonego wskaźnika. W wyniku korekty zmniejszeniu uległa kwota VAT naliczonego. W 2017 r. odliczony VAT dotyczył m.in. środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł. Czy w związku z dokonaniem takiej korekty należy skorygować wartość początkową środka trwałego, od którego VAT został odliczony w zawyżonej wysokości (co wynika z rocznej korekty)?

 • Raport bieżący nr 85/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PZ Cormay S.A. ("Emitent”) informuje,...

 • Raport bieżący nr 28/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej:...