• Informacje na temat:

  ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Artykuły na temat: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Kto się musi ubezpieczyć?

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm(...). Przedsiębiorcy nie mogą bowiem ponosić odpowiedzialności za wypadek w miejscu, które nie jest kontrolowane przez jego służby. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia. Obecnie osoby...

 • Sejmowa komisja pozytywnie o zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

  Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada on, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku chorobowego po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia.

 • Prof. Gertruda Uścińska: Powinien być jeden system orzekania o niepełnosprawności i jedno orzeczenie

  Teraz jest pięć systemów orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która koordynuje działaniami rządowego zespołu przygotowującego zmiany(...) ubezpieczeń społecznych, realne wydaje się zawarcie wszystkich dotychczasowych rozwiązań w jednej ustawie - uważa prof. Uścińska. - Można to zrobić nawet nie ruszając części materialnej całego obecnego systemu...

 • Ministerstwa konsultują zmiany w systemie emerytalnym

  PAP dotarła do projektu informacji rządu i rekomendacji po przeglądzie systemu emerytalnego, które przygotował resort rodziny i pracy; zgodnie z rozesłanym do uzgodnień międzyresortowych i opinii strony społecznej oraz Rady Dialogu Społecznego projektem reszta środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych miałaby trafić na Fundusz Rezerwy Demograficznej i zostać zapisana na indywidualnych kontach w ZUS.

 • Henryk Kowalczyk (PiS): Po zmianach w ustawie emerytury będą niższe o 10-30 procent

  ...katastrofę w systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby pracujące będą musiały płacić wyższe składki, by było z czego wypłacać świadczenia dla rosnącej rzeszy emerytów. Według przedsiębiorców z Lewiatana(...)Tak duża różnica w wysokości świadczeń wynika z rachunku matematycznego - na emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oszczędzamy całe życie, ważne więc, czy to, co uzbieramy, podzielimy...

 • 80 lat temu powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Ok. 14 mld zł emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń - wypłaca co miesiąc ZUS, którego 80-lecie przypada w piątek. W ciągu roku Zakład ma kontakt z ponad 20 mln klientów. Wpływają do niego składki 14,5 mln osób, wpłacane przez 2 mln przedsiębiorców.

 • ...i ubezpieczeniu zdrowotnemu? Mam wątpliwości, ponieważ w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mowa o szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Absolwent szkoły policealnej z tytułu(...) z tego tytułu. Tak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o sus i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy zdrowotnej. Dla celów ubezpieczeń w ZUS uznaje się, że uczniem - do 31 sierpnia każdego roku - jest osoba...

 • Prof. Uścińska prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Prof. Gertruda Uścińska została prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wprowadziła ją do Zakładu. Przed tygodniem jej kandydatura uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej ZUS.

 • ZUS ma prawo podważyć zawartą umowę i wysokość pensji z etatu

  Jeżeli organ rentowy w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzi, że stosunek pracy nie powstał i nie był realizowany, to ma prawo podważyć takie zatrudnienie. Następstwem tego jest wyłączenie zatrudnionej osoby z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczeniom tym nie może bowiem podlegać osoba, z którą stosunek pracy został nawiązany dla pozoru.

 • Raport bieżący nr 24/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 10...