• Informacje na temat:

  ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Artykuły na temat: ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Prezydent podpisał ustawę w sprawie umowy o pracę pomocnika rolnika

  Chodzi o uchwaloną 13 kwietnia 2018 r. o nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy stwarzają nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, tzn. umowę o pomocy przy zbiorach, która umożliwia wyeliminowanie, po pierwsze, "zatrudniania na czarno" pomocników rolników, a po drugie, zawieranie z nimi umów o dzieło, które nie oddają charakteru pomocy przy...

 • Senat - bez poprawek do noweli ustawy o KRUS; rolnik będzie mógł dorobić

  Rolnik będzie mógł dorobić do wysokości minimalnego wynagrodzenia, bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS - zakłada znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, do której w czwartek Senat nie zaproponował poprawek.

 • Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie umowy o pracę pomocnika rolnika

  ...​Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w którym proponuje się wprowadzenie nowego rodzaju umów dla osób pomagających przy zbiorach. Taka umowa ma być oskładkowana i obowiązywać nie dłużej niż cztery miesiące. Projektowana ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Rolnik będzie mógł "dorobić" do wysokości minimalnego wynagrodzenia, bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS - zakłada nowela ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uchwalona w piątek przez Sejm.

 • ...zawieszona lub zmniejszona. Szczegóły są w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 roku, nr 1403 ze zm.). Wniosek o przyznanie renty rodzinnej pobiera się w KRUS i tam składa wraz(...)Wszystko wskazuje na to, że tak. Spełnia Pani bowiem warunki niezbędne do przyznania renty rodzinnej, dla żon rolników są takie same jak dla wdów i wdowców po pracownikach (pisaliśmy o tym w 22

 • Rolnicy zapowiadają: Nie oddamy groszowych emerytur

  Związkowcy nie zgodzą się na zabranie rolnikom emerytur wypłacanych przez ZUS za składki od umów-zleceń. Chcą zachowania prawa do dwóch świadczeń bez względu na wysokość wypłaty.

 • ..., będzie wypłacana łącznie ze świadczeniem z ZUS. Podstawa prawna: ustawa z 21 li- stopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2008 r., nr 228, poz. 1507).

 • Pomocnik rolnika opodatkowany

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejsza zmiana dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym.

 • Osoba, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników w Polsce i jednocześnie podejmująca na terytorium innego państwa członkowskiego pracę sezonową, podlega systemowi zabezpieczenia społecznego tego państwa, w którym wykonuje pracę na własny rachunek.

 • Rolnicy na KRUS mogą liczyć na wyższe dofinansowanie składek

  KRUS: Rolnicy mogą liczyć na wyższe dofinansowanie składek ubezpieczeń z budżetu. Nowelizacja ustawy pozwala na wyższe dofinansowanie składek.