• Informacje na temat:

  ustawa podatek dochodowy od osób fizycznych

Artykuły na temat: ustawa podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zamianę mieszkania traktuje na równi ze sprzedażą, co oznacza, że uzyskany przychód podlega opodatkowaniu...

 • odszkodowawczych. Kwota wynagrodzenia wypłacona za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo nie podlega zatem zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Mamy dobrą wiadomość dla osób, którym urzędy skarbowe zawiesiły postępowanie w sprawie zwrotu niesłusznie pobranego podatku od ukrytych dochodów...

 • Podatek dochodowy w firmie rodzinnej

  W firmach osób fizycznych częstą praktyką jest korzystanie w wielu różnych aspektach z pomocy członków rodziny. Wydatki związane z opłaceniem takiej pomocy nie zawsze podlegają ujęciu w firmowym rachunku kosztowym. Ich rozliczenie uzależnione jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy przedsiębiorcą a członkami rodziny, z pomocy których korzysta.

 • Na podstawie tak zwanego zapisu testamentowego odziedziczyłam po mojej babci pieniądze i samochód. Czy w takim przypadku muszę zapłacić podatek? Natalia z Gdańska...

 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Świadczenie przysługujące z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy nie jest naprawieniem szkody wyrządzonej właścicielowi. Stanowi zapłatę za korzystanie z jego rzeczy, którą to zapłatę korzystający z rzeczy musiałby uiścić właścicielowi, gdyby to korzystanie oparte było na istniejącej podstawie prawnej (a więc zapłatę, którą właściciel uzyskałby, gdyby rzecz oddał w odpłatne korzystanie na podstawie ważnego stosunku prawnego).

 • Dostałam od pracującej w Anglii koleżanki sporo ubrań, torebek oraz buty. Niektóre z tych ubrań wystawiłam na aukcję internetową. Koleżanka, której o tym powiedziałam, straszy mnie, że będę musiała zapłacić podatek od sprzedanych rzeczy. Czy to prawda? Przecież ja nie handluję zawodowo, a chciałam tylko pozbyć się niepotrzebnych ciuchów? Eliza z Kielc...

 • Podział majątku między małżonkami nie podlega podatkowi dochodowemu

  Podział majątku wspólnego, nawet jeśli był on wykorzystywany w działalności gospodarczej przez jedno lub oboje małżonków, nie rodzi skutków podatkowych - wynika z interpretacji podatkowej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się bowiem do przychodów wynikających z takiego podziału.

 • Prezydent Duda podpisał ustawę ​o odprawach w zarządach państwowych spółek

  Ograniczenie wyjątkowo wysokich odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek Skarbu Państwa - zakłada poprawiona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

 • Podatek dochodowy w firmie rodzinnej

  Pracownikiem czy zleceniobiorcą w firmie osoby fizycznej mogą być nie tylko osoby obce - w małych firmach często są nimi bliżsi i dalsi krewni przedsiębiorcy. Od stopnia pokrewieństwa zależy sposób rozliczania w firmowych kosztach podatkowych niektórych wydatków związanych z taką pomocą. Wynagrodzenie "pomocników" również nie pozostaje obojętne podatkowo.