• Informacje na temat:

  ustawa prawo lokalowe

Artykuły na temat: ustawa prawo lokalowe
 • ...wszystkich współwłaścicielach. Oznaczało to, że organ podatkowy miał prawo żądać zapłaty całkowitej kwoty podatku za parking od któregokolwiek współwłaściciela. Nowe przepisy likwidują to...

 • MRPiPS: Rodziny zyskają na zmianach w ustawie o żłobkach

  Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygenerują ok. 15 tys. nowych miejsc pracy dla opiekunów - zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spadną koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem placówek opieki i z posyłaniem do nich dzieci przez rodziców - podkreśla resort.

 • Czas na przyzakładowe przedszkola

  Firmy będą mogły tworzyć przedszkola ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy zyskają prawo do refundacji opłat za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku. Eksperci i pracodawcy uważają, że konieczne są zmiany prawa blokującego powstawanie placówek opiekuńczych.

 • Każda gmina co dwa i pół roku sprawdzi, czy lokatorom nadal przysługuje prawo do najmu lokalu komunalnego.

 • Jeśli sekssaksy, to tylko w Niemczech

  ...przybyłe z Rumunii czy Mołdawii. Ostatnio modne stają się w Niemczech domy publiczne oferujące seksualne usługi w ramach systemu flatrate. Polega to na tym, że np. już za 50 do 100 euro klient ma prawo przez kilka godzin korzystać z usług tylu prostytutek, ilu zapragnie. W takich przybytkach pracują zwykle mało urodziwe dziewczyny przybyłe z biednych krajów, a do tego warunki lokalowe i higieniczne...

 • Zmiana użytkowania wieczystego we własność

  Jakie zmiany czekają nas w kwestii instytucji użytkowania wieczystego? Co powinniśmy wiedzieć o procedurze zastąpieniu użytkowania wieczystego gruntów prawem własności?

 • ...sytuacjach bronią nas przepisy. Oczyszczanie dachu i chodników Jeśli zwichniesz lub złamiesz rękę czy nogę na nieuprzątniętym chodniku przylegającym do posesji, masz prawo zażądać od zarządcy budynku(...) osiedlu, zajmuje się administrator zatrudniony przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. Podstawa prawna do pkt.1,2,3,4: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i art...

 • Mieszkania: Bonifikaty nie będziemy zwracać

  Zakup mieszkania od spółdzielni za pieniądze ze sprzedaży lokalu komunalnego nabytego od gminy z bonifikatą będzie zwolniony z obowiązku zwrotu tej bonifikaty. Jeśli wartość kupowanego lokalu będzie niższa od bonifikaty, różnicę trzeba będzie zwrócić - zdecydował Sejm.

 • Raport bieżący nr 18/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd KCI S.A. ("Emitent” lub "Spółka”), w nawiązaniu do raportu...

 • "Mieszkanie plus" - to hasło od kilku miesięcy budzi niemałe emocje wśród osób zainteresowanych wynajmem mieszkań. Nowy rządowy program, zakładający budowę tanich mieszkań do wynajęcia z opcją dojścia do własności, ma rozwiązać palący problem niedostatecznej liczby lokali mieszkalnych w Polsce. Program, uruchomiony w październiku 2016 roku, wciąż znajduje się w fazie wstępnej, nic więc dziwnego, że budzi wiele pytań. Najważniejsze spośród nich brzmi: kto i na jakich zasadach będzie mógł z...