• Informacje na temat:

  ustawa vat

Artykuły na temat: ustawa vat
 • Tak, można odzyskać podatek VAT wliczony w cenę. Musi Pani mieć faktury wystawione na materiały budowlane znajdujące się w specjalnym wykazie. Są na tej liście m.in.: okna, ale też płytki ceramiczne, drzwi. Z fakturami trzeba złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony druk VZM-1. Maksymalny limit: ok. 14 tys. zł. Ustawa o zwrocie wy datków związanych...

 • Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, która pozwala na skuteczną walką z wyłudzeniami VAT. Oszustwa te będą bezwzględnie ścigane i surowo karane.

 • Czy od umowy o dzieło należy odprowadzić podatek VAT? W dniu 17 czerwca br. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że czynności, które są wykonywane na podstawie zawartej umowy, jednak nie w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, korzystają z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (sygn. IPPP2/443-400/09-2/AZ).

 • 40 tys zł kary? Zmiany w ustawie o VAT

  Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej od stycznia 2017 r. pod groźbą sankcji administracyjnych. Niedochowanie takiej formy grozi karą jak za wykroczenie skarbowe, czyli grzywna może wynieść nawet 40 tys. zł - to jedne z wielu zmian jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT, która została przyjęta przez Sejm. Teraz swoje poprawki może wnieść Senat.

 • Świadczenia na rzecz pracowników a VAT

  .... 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. dalej jako ustawa o VAT). Pracodawcy podnoszą, iż celem związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem jest(...) i ich rodzin oraz kontrahentów) jest to, czy pracodawca (podatnik) ma obowiązek naliczania podatku należnego VAT. Spór dotyczy kwestii, czy w/w wydatki spełniają przesłankę związku z prowadzonym...

 • Obecnie obowiązujące przepisy o VAT przypisują ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego podatnikowi, który nierzetelnie rozlicza podatek VAT. Zaniżenie przez podatnika zobowiązania podatkowego w związku ze złożoną przez niego deklaracją VAT skutkuje wymierzeniem przez organ podatkowy sankcji w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia tego zobowiązania. Należy podkreślić, że obowiązuje także

 • Wykonujesz pracę na podstawie umowy o dzieło? Uważaj na VAT

  Umowy o dzieło mogą stanowić korzystną alternatywę do standardowej umowy o pracę. Tak realizowana praca może jednak mieścić się w definicji samodzielnej działalności gospodarczej, a wtedy trzeba zapłacić VAT. Można jednak skorzystać ze zwolnienia.

 • Czy warto rozliczać VAT za okresy kwartalne?

  Podatnicy VAT (nie tylko mali) mogą wybrać kwartalny sposób rozliczania VAT. Wybór tej metody podatnik musi zgłosić do urzędu skarbowego. Decyzja o kwartalnym rozliczaniu VAT powinna być zawsze przeanalizowana. Jeżeli bowiem podatnik zdecydował się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, musi w ten sposób się rozliczać przez minimum rok. Niekiedy jednak wybór ten może wpłynąć na poprawę płynności

 • W ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), dodano w art. 41 przepisy, które kompleksowo regulują kwestie opodatkowania i zastosowania właściwych stawek VAT w okresie przejściowym.

 • Nowe zasady rejestracji podatników VAT

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany dotyczą zasad rejestracji podatników VAT. Ustawa określa m.in. przypadki, w jakich urząd podatkowy będzie mógł odmówić rejestracji podatnika.