• Informacje na temat:

  ustawowe odsetki wysokość

Artykuły na temat: ustawowe odsetki wysokość
 • Oprocentowanie kredytów konsumenckich bywa różne. Nie powinno jednak przekraczać ustawowo określonego limitu, czyli 10 proc. Odsetki nie mogą być wyższe niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP (sprawdzi ją Pani na stronie internetowej NBP) plus 3,5 proc. Proszę pamiętać, że ograniczone są też opłaty dodatkowe, pobierane np. za przygotowanie umowy. Nie mogą być...

 • Odsetki ustawowe są niezgodne z prawem?

  Rząd musi natychmiast obniżyć odsetki ustawowe, które po ostatniej obniżce stóp procentowych są wyższe, niż zezwalają przepisy.

 • Mając dom lub mieszkanie będziesz mógł uzyskać dodatkowe pieniądze w ratach lub jednorazowo. Sprawdź, jakie są zasady przyznawania tego kredytu, obowiązki oraz ustawowe zabezpieczenia Twojego majątku.

 • Odsetki po zmianach w 2016 r.

  Jak już informowaliśmy na łamach "Gazety Podatkowej", od nowego roku w związku z nowelizacją obowiązujących przepisów doszło do sporych zmian w naliczaniu odsetek. Obecnie występują bowiem odsetki za opóźnienie, odsetki wynikające z czynności prawnej (kapitałowe), odsetki maksymalne oraz odsetki za opóźnienie w terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przy czym nie można ich stosować

 • ZUS przekazał matkom 1,7 mld zł zaległych składek

  Prawie połowa matek przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich ma już wyjaśnione zaległości w ZUS. Ponad 630 tys. kobiet otrzymało składki za lata 1999-2001. ZUS powinien przekazywać zaległe składki powiększone o odsetki.

 • Będą ważne zmiany. Dotkną milionów Polaków

  Resort sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia rządu w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych - wynika z informacji zamieszczonej w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

 • ...i 481 kodeksu cywilnego. Jeśli oprocentowanie nie zostanie ustalone, obowiązują odsetki ustawowe. Aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 5% w stosunku rocznym. Zaś maksymalna wysokość odsetek z umowy pożyczki nie może przekraczać dwukrotności tej wartości. Zatem pożyczka może być oprocentowana na maksy malnie 10% w skali roku. Natomiast aktualne odsetki ustawowe za opóźnienie w spła cie wynoszą...

 • O potrzebie ustawowej restrukturyzacji zaległości podatkowych wykreowanych przez wspólnotowy VAT

  Perspektywa kontroli celno-skarbowej dla podatników "wkręconych" w karuzele podatkowe, jest przerażająca. Organy skarbowe i sądy administracyjne nie wierzą we wspólnotowe "wynalazki ochronne", a przede wszystkim w znaczenie faktu, że "podatnik nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł wiedzieć", że uczestniczy w oszustwie podatkowym - przekonuje prof. Witold Modzelewski.

 • ...spóźni z wypłatą, należą mi się odsetki? – Tak, ale tylko na pani wyraźne żądanie. Ma pani prawo do odsetek (od kwoty brutto) nie niższych niż ustawowe (obecnie 8 proc. rocznie). Jeśli więc pensja powinna być wypłacona np. 10 września, to odsetki należą się pani już od 11 września do dnia wypłaty. – Skoro sytuacja firmy jest tak trudna, boję się, że szef może w ogóle wstrzymać wypłaty. Co...

 • Wnioskuję o zwrot VAT, ale czy zawsze dostanę go w przewidzianym ustawowo terminie?

  Miesięczne lub kwartalne rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług może wygenerować dla podatnika zobowiązanie podatkowe, podlegające wpłacie do urzędu skarbowego. Dzieje się tak wówczas, gdy podatek należny przewyższa podatek naliczony, podlegający odliczeniu. Może jednak wystąpić sytuacja odwrotna, tj. podatek naliczony będzie przewyższać wysokość podatku należnego.