• Informacje na temat:

  użytkowanie wieczyste opłaty

Artykuły na temat: użytkowanie wieczyste opłaty
 • ...1. Jeśli kwestionujemy wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, mamy prawo wystąpić do samorządowego kolegium orzekającego z wnioskiem o jej obniżenie....

 • Likwidacja użytkowania wieczystego

  Użytkowanie wieczyste jest stosunkiem prawnym zbliżonym do prawa własności, nie stanowi jednak pełnej własności. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać cyklicznie opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, a umowa taka w odróżnieniu od prawa własności ma charakter czasowy. Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy o likwidacji użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele

 • Od dawna mówi się o tym, że tak zwane użytkowanie wieczyste to przeżytek, bo nie jest to ani własność, ani dzierżawa. Nowe przepisy mają ułatwić „przekształcenie” gruntu pod domami we własność lokatorów.

 • 31 marca mija termin opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

  Tylko do dzisiaj właściciele mieszkań mają czas na wniesienie corocznej należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, na których stoją posiadane przez nich nieruchomości. Miasto średniej wielkości otrzymuje z tego tytułu nawet 30 mln rocznie. Za taką kwotę można zbudować np. 6 nowych przedszkoli.

 • Mam własnościowe mieszkanie znajdujące się na gruncie o statusie użytkowania wieczystego, muszę więc co roku płacić podatek do gminy od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste. Opłata co roku wzrasta, wynosi kilkaset złotych. Utrzymuję się tylko z niewielkiej emerytury i jest to dla mnie duży wydatek. Czy mogę wystąpić o umorzenie opłat albo zmniejszenie ich? - pyta Krystyna z Mielca.

 • Zmiana użytkowania wieczystego we własność

  Jakie zmiany czekają nas w kwestii instytucji użytkowania wieczystego? Co powinniśmy wiedzieć o procedurze zastąpieniu użytkowania wieczystego gruntów prawem własności?

 • Wiele gmin i miast radykalnie podwyższyło opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W niektórych przypadkach opłata ta wynosi nawet 2-3 tys. zł – np. gdy blok jest niewielki, a stoi na dużej(...) użytkowanie wieczyste gruntów wynosi 1 proc. ich wartości. Jednak gminy i miasta, gdy aktualizują wycenę gruntów nie mogą automatycznie maksymalnie podnosić opłat, bo byłby to ogromny wydatek dla mieszkańców...

 • Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonym prawem rzeczowym. Użytkownicy wieczyści, pomimo iż nie są właścicielami, wykonują swoje prawo jak typowi właściciele nieruchomości. Przyjęło się zatem, że prawo użytkowania wieczystego nazywane jest "niewidocznym" prawem własności. Wielu osobom zależy jednak na zdobyciu uprawnień takich, jakie przysługują

 • Podwyżka opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, na którym stoi budynek, będzie ważna, gdy spełni istotny warunek. Muszą być o niej poinformowani wszyscy...

 • Jakie nakłady obniżą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste?

  Jakie nakłady poczynione przez użytkownika wieczystego wpłyną na obniżenie należnej właścicielowi opłaty rocznej?