• Informacje na temat:

  uzywanie prywatnego samochodu do celów służbowych

Artykuły na temat: uzywanie prywatnego samochodu do celów służbowych
 • Rząd zamierza uprościć zasady rozliczeń podatkowych dotyczących samochodów służbowych używanych do celów prywatnych. Według założeń...

 • Wartość świadczenia za używanie służbowych samochodów do celów prywatnych

  Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustalono wartość świadczeń za używanie służbowych samochodów do celów prywatnych.

 • Córka ma propozycję pracy jako handlowiec. Firma zapewni jej auto, ale nie będzie mogła swobodnie korzystać z pojazdu po godzinach. Czy takie warunki korzystania z samochodu są zgodne z przepisami? – pyta pani Ilona z woj. kujawsko-pomorskiego.

 • Prywatne samochody w użytkowaniu firmowym

  Do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi wykorzystują prywatne auta należące do nich samych, ich pracowników i zleceniobiorców oraz stanowiące własność osób trzecich - zazwyczaj znajomych lub członków rodziny. Korzystanie z prywatnych samochodów w prowadzeniu działalności wywołuje określone skutki w podatku dochodowym.

 • Rekompensata za korzystanie z własnego pojazdu w celach służbowych

  Pracownikowi korzystającemu z w celach służbowych z własnego samochodu osobowego, przysługuje od pracodawcy odpowiednia rekompensata.

 • Odżył problem zwrotu kosztów za prywatne auto pracownika

  Jest nadzieja, że pieniądze, które dostają podwładni za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych, nie będą uważane za przychód. Trzykrotnie orzekł tak WSA w Warszawie. Ze względów dowodowych wypłata kilometrówki, czyli kwoty uproszczonej i abstrahującej od faktycznych wydatków, może być przez organy podatkowe kwestionowana i uznawana za zapłatę za korzystanie z majątku pracownika, a nie

 • ...nastąpi w formie "kilometrówki". Czy od kwoty tego zwrotu powinniśmy naliczyć składki ZUS? Zwrot kosztów używania przez zleceniobiorcę prywatnego samochodu stanowi dla niego przychód z tytułu(...) Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych… (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) - patrz: tabela...

 • Pracownik, służbowy samochód i przychód podatkowy

  Pracownicy otrzymują od pracodawców różnorodne świadczenia związane z korzystaniem z samochodów firmowych. Większość z nich wywołuje po stronie pracownika określone skutki w podatku dochodowym.

 • Nowy PIT za prywatne jazdy firmowym autem

  Pracownikowi, który służbowe auto wykorzystuje do celów prywatnych, pracodawca będzie co miesiąc do przychodu dopisywał kwotę w wysokości 0,5 proc. wartości pojazdu.

 • Koszty używania pracowniczych samochodów

  Wykonywanie obowiązków pracowniczych bardzo często wymaga od osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę korzystania z samochodu. Na polecenie pracodawcy odbywają one zarówno jazdy lokalne, jak i podróże służbowe. Powszechną praktyką stało się wykorzystywanie do tych celów prywatnych samochodów pracowników. To z kolei oznacza konieczność zwrotu przez pracodawcę wydatków związanych z ich