• Informacje na temat:

  vat 2014 moment podatkowy

Artykuły na temat: vat 2014 moment podatkowy
 • W tym roku zmiany w prawie najbardziej odczują osoby, które mają firmy. Od lat nie było tak istotnych zmian w przepisach o podatku VAT jak te, które właśnie weszły w życie. Niestety, na tych zmianach najwięcej zyska fiskus, a stracą firmy i my, konsumenci.

 • ...w tym roku? – Niektóre warto kupić jeszcze w tym roku. W latach 2014-2018 nie będzie już przysługiwał zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Jeśli poniesie pani jakieś wydatki na(...) – Co jeszcze powinnam załatwić w grudniu? – zapytała pani Maria. – To już ostatni moment, aby obniżyć podatek za 2013 r. Aby skorzystać z niektórych ulg, już teraz musi pani zadbać...

 • 12 zł za godzinę: Konieczne vacatio legis

  ...godzinę od momentu obowiązywania nowych regulacji. Partnerzy społeczni - związki zawodowe i organizacje pracodawców - od dawna apelowali o urealnienie wynagrodzeń. Półroczne vacatio legis dla nowych(...) społeczne są stosowane wyjątkowo rzadko, zamawiający korzystają z nich tylko w 6% przetargów. Co więcej, mimo ustawowego obowiązku waloryzacji kontraktów - w przypadku zmiany stawki VAT, minimalnego...

 • Odliczenie VAT-u z duplikatu faktury

  Jeśli faktura zakupu gdzieś się zawieruszy, możemy wystąpić do sprzedawcy o duplikat. Jeśli pierwotny dokument nigdy do nas nie dotarł, odliczenie VAT-u będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy dostaniemy jego duplikat. Ma on bowiem moc prawną równą fakturze pierwotnej i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku.

 • Powstanie firmy a pierwsze zapisy w księdze podatkowej

  Po rozpoczęciu działalności gospodarczej (dopełnieniu odpowiednich obowiązków w zakresie jej rejestracji i zawiadomienia odpowiednich organów) podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej wprowadzają do niej pierwsze zapisy.

 • Do końca 2013 r. usługi transportowe świadczone na terytorium kraju były rozliczane w sposób szczególny. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. do usług transportowych, zarówno wykonywanych na rzecz polskich podmiotów, jak i zagranicznych, stosuje się zasady ogólne w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego i wystawiania faktur.

 • VAT: Drastyczne straty wynikające z masowych oszustw

  Nadal pogłębia się luka podatkowa w VAT. Zdaniem analityków PwC, wzrośnie ona do poziomu 3 proc. PKB w 2015 r. Zdaniem ekspertów podatkowych, poziom polskiej luki VAT znajduje się znacznie powyżej średniej dla krajów Unii.

 • Obowiązek podatkowy w myśl zapisów art. 19a ustawy o VAT powstaje zgodnie z zasadą ogólną, czyli z chwilą dokonania dostawy towaru, a jeżeli wcześniej...

 • Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że w sprawach dotyczących wyłudzeń w VAT organ podatkowy ma obowiązek dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz udowodnienia podatnikowi wzięcia udziału w oszustwie podatkowym. Brak obiektywnych przesłanek skutkuje niemożliwością ukarania przedsiębiorcy.

 • To koniec podatku VAT, jaki znamy: Odwrotne obciążenie powszechne, ale nie bezwarunkowo

  Komisja Europejska przedstawiła projekt, który może być początkiem końca dzisiejszego podatku od wartości dodanej.