• Informacje na temat:

  vat 7 13

Artykuły na temat: vat 7 13
 • Sprzedaż przez internet

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów na terytorium kraju za pośrednictwem Internetu. Jak prawidłowo określić moment powstania przychodu oraz kiedy powstaje obowiązek w VAT? Jak zaewidencjonować tę sprzedaż?

 • Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

  Od początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec br., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

 • Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją

  Według badania "Raport o wynagrodzeniach SAR 2011", organizowanego cyklicznie od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, przy współpracy z IDEA! Management Consulting, w którym wzięło udział 25 agencji reklamowych oraz 13 domów mediowych, wzrost płac w firmach sektora komunikacji marketingowej pomiędzy rokiem 2010 i 2011 dotyczy 61 proc. stanowisk (w 2010 r. - 51 proc...

 • Zasady korygowania deklaracji VAT w 2016 r.

  Z uwagi na to, że podatnik przy rozliczaniu VAT za dany okres rozliczeniowy może popełnić błąd, poprzez złożenie korekty ma możliwość jego poprawienia. Tak więc podatnik rozliczający podatek VAT za okresy miesięczne czy kwartalne, po stwierdzeniu błędu w złożonej już deklaracji powinien ją skorygować. Korekta deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji korygującej.

 • ...dziewiątce – cena SMS-a netto, z VAT brutto: 911**(*) - koszt SMS-a wynosi 11 zł + VAT=13,53 zł 912**(*) - koszt SMS-a wynosi 12 zł + VAT=14,76 zł 913**(*) - koszt SMS-a wynosi 13 zł + VAT=15,99 zł(...) chcesz wysłać wiadomość. SMS-y wysłane na numery rozpoczynające się od cyfr 70 (np. 70325) kosztują mniej niż 1 zł. Numery rozpoczynające się od cyfr 71 będą kosztować ponad 1zł (z VAT-em 1,23 zł...

 • VAT przy stosowaniu metody kasowej

  Małym podatnikom przysługuje prawo rozliczania VAT metodą kasową. Podatnik korzystający z tej metody w sposób odmienny określa moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Także inaczej rozlicza podatek naliczony.

 • ...m.in. kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatek liniowy. Przy okazji warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy twoja firma będzie płatnikiem VAT, czy nie. Krok drugi(...) płatnikiem VAT, to czeka cię jeszcze urząd skarbowy i złożenie formularza VAT-R. Jeśli nie będziesz VAT-owcem, nie musisz tego robić. Ale uwaga: jeżeli zdecydowałaś, że rozliczeniami twojej działalności...

 • Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

  Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT. Mogą też, w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, poza obowiązkami wymienionymi w tytule XI-tej dyrektywy, nakładać inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym. Zapominają jednak, że z tej samej dyrektywy wynika, iż sama

 • NIK: administracja państwowa też zatrudniała na "śmieciówkach"

  .... Do wynagrodzeń zatrudnianych przez nie pracowników doliczyć należy także marżę agencji i podatek VAT" - czytamy. Z usług agencji pracy tymczasowej korzystało m.in. Ministerstwo Środowiska, które(...). Pozwalało to zwiększyć rzeczywiste zatrudnienie od 7 do 13 proc. w stosunku do wielkości wykazywanych w sprawozdaniach o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. NIK zauważa, że informacje o liczbie osób "użyczonych...

 • Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r.

  Składanie deklaracji VAT (miesięcznych bądź kwartalnych) należy do podstawowych obowiązków czynnych podatników VAT. Deklarację VAT podatnik sporządza w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, w których wpisuje wszelkie dane mające wpływ na kwotę zobowiązania w podatku VAT. Od początku 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie składania deklaracji