• Informacje na temat:

  vat 7 14

Artykuły na temat: vat 7 14
 • Jeżeli w latach 2006-2013 remontowałaś mieszkanie lub budowałaś dom, możesz odzyskać część podatku VAT za materiały budowlane, np. za klepki, panele, okna,...

 • Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

  Od początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec br., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

 • Sprzedaż przez internet

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów na terytorium kraju za pośrednictwem Internetu. Jak prawidłowo określić moment powstania przychodu oraz kiedy powstaje obowiązek w VAT? Jak zaewidencjonować tę sprzedaż?

 • W deklaracji VAT za styczeń 2018 r. dokonaliśmy korekty VAT naliczonego odliczanego w 2017 r. na podstawie ustalonego wskaźnika. W wyniku korekty zmniejszeniu uległa kwota VAT naliczonego. W 2017 r. odliczony VAT dotyczył m.in. środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł. Czy w związku z dokonaniem takiej korekty należy skorygować wartość początkową środka trwałego, od którego VAT

 • ...914**(*) - koszt SMS-a wynosi 14 zł + VAT=17,22 zł 915**(*) - koszt SMS-a wynosi 15 zł + VAT=18,45 zł 916**(*) - koszt SMS-a wynosi 16 zł + VAT=19,68 zł 917**(*) - koszt SMS-a wynosi 17 zł + VAT(...) chcesz wysłać wiadomość. SMS-y wysłane na numery rozpoczynające się od cyfr 70 (np. 70325) kosztują mniej niż 1 zł. Numery rozpoczynające się od cyfr 71 będą kosztować ponad 1zł (z VAT-em 1,23 zł...

 • Korygowanie deklaracji VAT

  W sytuacji gdy podatnik złoży do urzędu skarbowego błędnie wypełnioną deklarację VAT, może ją poprawić. Korekta deklaracji VAT polega na ponownym wypełnieniu druku tej deklaracji i zaznaczeniu na nim (w odpowiednim miejscu), że jest to deklaracja korygująca.

 • ...rodzaj planowanej przez nas działalności. Składamy w urzędzie skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R (jeśli będziemy płatnikiem VAT). Musimy to zrobić najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Opłata skarbowa za rejestrację wynosi 170 zł. Zgłaszamy się do ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania, gdzie wypełniamy druk ZUS ZUA (jeśli prowadzenie działalności...

 • Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT musi więc wiązać się z konkretną procedurą postępowania weryfikacyjnego i obowiązuje do czasu zakończenia weryfikacji w tej właśnie procedurze.

 • Pracę stracą ochroniarze i pracownicy serwisów sprzątających – ponad 3,5 tys. osób

  ...wyniesie 14 proc Tym samym zmniejszy się również liczba osób potrzebnych do obsługi centrów handlowych - pracę straci ok 1,6 tysiąca osób. Również zapotrzebowanie na pracę ochroniarzy zmniejszy się(...). Bezpośrednio pochodzące z centrów handlowych straty skarbu państwa to około 890 mln zł, z czego większość - 660 mln - przypada na niezapłacony podatek VAT.

 • Przewidziana w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług instytucja przedłużania terminu zwrotu VAT podatnikowi stanowi jedynie wyjątek od zasady natychmiastowości zwrotu. Przypomniał o tym Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając zarówno zaskarżone przez spółkę postanowienia organów podatkowych dwóch instancji, jak i broniące ich stanowiska rozstrzygnięcie WSA (wyrok z 3 sierpnia 2018