• Informacje na temat:

  vat 7 druk

Artykuły na temat: vat 7 druk
 • Jeżeli w latach 2006-2013 remontowałaś mieszkanie lub budowałaś dom, możesz odzyskać część podatku VAT za materiały budowlane, np. za klepki, panele, okna,...

 • Zasady korygowania deklaracji VAT

  Podatnik VAT jest obowiązany obliczyć i zadeklarować poprawne kwoty podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Z uwagi na to, że organ podatkowy ma prawo do weryfikacji rozliczeń dokonanych przez podatnika, to wszelkie błędy w rozliczeniach podatnik powinien niezwłocznie skorygować. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których wskutek błędu czy pomyłki zaniżył on kwotę

 • ...rodzaj planowanej przez nas działalności. Składamy w urzędzie skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R (jeśli będziemy płatnikiem VAT). Musimy to zrobić najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Opłata skarbowa za rejestrację wynosi 170 zł. Zgłaszamy się do ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania, gdzie wypełniamy druk ZUS ZUA (jeśli prowadzenie działalności...

 • Od każdej sprzedaży VAT-owiec musi zapłacić podatek od towarów i usług. Momentem powstania tego obowiązku jest wyświadczenie usługi lub dokonanie dostawy towaru. Kiedy nabywca nie reguluje należności za zakup przez ponad 150 dni, sprzedawca ma prawo do odzyskania zapłaconego VAT-u. Wpływa na nie jednak obrót wierzytelnościami.

 • ...elektronicznym lub bezpłatnym, zaufanym profilem ePUAP. Możesz też wydrukować wniosek, wypełnić go ręcznie i zanieść do urzędu gminy. Można go też wysłać listem poleconym (podpis wnioskodawcy musi(...) przedsiębiorcę (teraz nim jesteś) jako osobę ubezpieczoną. Masz na to 7 dni od założenia firmy. Wypełniasz druk ZUS ZUA i składasz w oddziale zakładu właściwym dla miejsca zamieszkania. Co z urzędem...

 • Nie trzeba składać VAT-R w związku z ustawową zmianą urzędów skarbowych

  Formularz VAT-R przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa nie tylko przy rejestracji pierwszej działalności gospodarczej - może się zdarzyć, że jego aktualizacja będzie konieczna przy zmianie adresu zamieszkania. Nie trzeba go natomiast składać w związku z tegorocznymi zmianami właściwości miejscowej urzędów skarbowych, gdyż zostały narzucone odgórnie przez ustawodawcę.

 • ...m.in. kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatek liniowy. Przy okazji warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy twoja firma będzie płatnikiem VAT, czy nie. Krok drugi(...) rodzaju zleceń będziesz miała prawo zrealizować. Wniosek można wypełnić przez internet na stronie www.ceidg.gov.pl (jeśli masz podpis elektroniczny) albo wydrukować i złożyć w urzędzie miasta lub...

 • Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

  Od początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec br., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

 • Nie stać nas na kolejne dni wolne od pracy

  Sejm RP zajmie się dzisiaj Sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy (druki nr 2992 i 3208(...) zatrudniają więcej niż 50 pracowników. W związku ze zmniejszeniem wartości produkcji oraz zysków przedsiębiorstw szacujemy zmniejszenie wpływów budżetowych z podatków CIT oraz VAT łącznie o ok. 370 mln...

 • Fiskus nie zwróci podatnikom pieniędzy, bo jemu przydadzą się bardziej

  Podwyższone od 1 stycznia 2011 r. podstawowe stawki VAT miały obowiązywać przez trzy lata. Pierwotny plan zakładał, że podatnicy tylko chwilowo będą się dorzucali do budżetu państwa, a stawki 22 proc. i 7 proc. VAT powrócą wraz z początkiem 2014 r. W sierpniu 2018 r. minister finansów potwierdziła, że wyższe stawki podatku od towarów i usług zostaną utrzymane także w 2019 r., gdyż pieniądze