• Informacje na temat:

  vat naliczony

Artykuły na temat: vat naliczony
 • Prowadzę niewielką firmę.Słyszałem, że mają nastąpić jakieś zmiany w rozliczaniu podatku VAT. Na czym będą one polegać? Agnieszka z Kłodzka.

 • Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczeniem VAT.

 • Wszystko wskazuje na to, że od 1 kwietnia zmienią się zasady odliczania podatku VAT od zakupu samochodu firmowego. Sejm właśnie przegłosował nowe przepisy.

 • W deklaracji VAT za styczeń 2018 r. dokonaliśmy korekty VAT naliczonego odliczanego w 2017 r. na podstawie ustalonego wskaźnika. W wyniku korekty zmniejszeniu uległa kwota VAT naliczonego. W 2017 r. odliczony VAT dotyczył m.in. środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł. Czy w związku z dokonaniem takiej korekty należy skorygować wartość początkową środka trwałego, od którego VAT

 • Świadczenia na rzecz pracowników a VAT

  ...i ich rodzin oraz kontrahentów) jest to, czy pracodawca (podatnik) ma obowiązek naliczania podatku należnego VAT. Spór dotyczy kwestii, czy w/w wydatki spełniają przesłankę związku z prowadzonym przedsiębiorstwem decydującą o tym, kiedy nieodpłatne świadczenie usług i nieodpłatna dostawa towarów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 7 ust. 2, w zw. z art. 7 ust. 3 oraz art. 8 ust...

 • VAT przy stosowaniu metody kasowej

  Małym podatnikom przysługuje prawo rozliczania VAT metodą kasową. Podatnik korzystający z tej metody w sposób odmienny określa moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Także inaczej rozlicza podatek naliczony.

 • Oficjalne, przydatne np. w sądzie, interpretacje dotyczące obowiązujących w całym kraju podatków (np. VAT, PIT i CIT) wydaje minister finansów.

 • Rozliczanie VAT w przypadku WNT

  Od początku 2017 r. zmieniły się zasady odliczania VAT z tytułu WNT. Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów musi z tego tytułu rozliczyć VAT w Polsce. Ma on zatem obowiązek dokonać samoobliczenia podatku należnego i wykazać go w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnik równocześnie nabywa prawo do odliczenia tego podatku jako podatku

 • ...podatku należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki na spotkanie wigilijne a VAT naliczony Organizując spotkanie wigilijne dla pracowników, podatnik ponosi określone wydatki (np. za wynajem sali, zakup usługi gastronomicznej lub cateringowej). W art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT postanowiono, że VAT naliczony m.in. od usług gastronomicznych nie podlega...

 • Nowości w VAT od lipca

  Możliwość odliczenia 50-proc. VAT od paliwa do samochodu osobowego, poszerzenie grupy produktów, których sprzedaż rozlicza się tzw. odwrotnym obciążeniem czy wprowadzenie krajowych informacji podsumowujących - to zmiany, jakie czekają na VAT-owców od 1 lipca.