• Informacje na temat:

  vat przy usługach turystycznych

Artykuły na temat: vat przy usługach turystycznych
 • UE:Quasi-państwo bez fundamentów

  ..., skłaniają do krytycznej oceny polityki europejskiej i głębokiej refleksji nad tym, czy UE jest jeszcze zdolna do samonaprawienia. "Propagowanie wzrostu" Na szczycie przyjęto założenia paktu dla(...) zróżnicowanej i sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu konsolidacji fiskalnej, z poszanowaniem paktu stabilności i wzrostu oraz z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw; - przywracanie normalnego...

 • 30 września 2014 r. została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów, sygn. PT2/033/7/505/EPT/2014/RD88705, która ostatecznie rozwiała wszelkie wątpliwości w zakresie stawki VAT-u na tzw. usługi własne świadczone w ramach usług turystyki. Dotychczas organy podatkowe przyjmowały niekorzystne stanowisko dla biur podróży, zgodnie z którym podmioty te powinny opodatkować stawką podstawową 23

 • 28 maja 2015 r. Rada ds. Konkurencyjności uchwaliła kompromisowy projekt dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Proponowane zmiany regulacji unijnych mają obejmować m. in. problematykę harmonizacji prawa unijnego z regulacjami krajowymi, kwestie doprecyzowania i rozszerzenia stosowanych w dyrektywie pojęć oraz zwiększenia uprawnień klienta usług turystycznych

 • Podatek przy najmie mieszkania, w którym będzie firma

  Świadczenie usług najmu oraz dzierżawy nieruchomości, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej 23%. Natomiast usługi krótkotrwałego wynajmu mieszkań opodatkowane są 8% stawką VAT. Jednak w niektórych przypadkach ustawodawca przewidział możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku.

 • VAT: Nie zawsze w agroturystyce obowiązuje niższa stawka opodatkowania

  Przedsiębiorca musi pamiętać, że niższa stawka nie jest właściwa dla każdej usługi agroturystycznej.

 • Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT naliczonego?

  Czynni podatnicy VAT dokonujący zakupów towarów czy usług na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT, mogą zasadniczo skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego od tych zakupów(...) fakturą, odliczenie VAT nie jest możliwe.

 • Na rozstrzygnięcie TSUE oczekują m.in. podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi na złe długi i ze stawki 0 proc. VAT w eksporcie. NSA natomiast zajmie się podatkiem od najmu nieruchomości na doby, zawiadomieniami o zawieszaniu terminu przedawnienia i 50-proc. kosztami uzyskania przychodu

 • Rodzaj, przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości, będącej przedmiotem zawartej przez przedsiębiorcę umowy, decydują o sposobie rozliczania podatku. W jakich okolicznościach możliwe jest zastosowanie zwolnienia stawki 8 proc. albo 23 proc?

 • Rok 2016 w gospodarce: Czas wielu zmian (2.)

  Rok 2016 to czas wielu zmian w polskiej gospodarce. Wiele działo się w podatkach, zmiany objęły też spółki skarbu państwa, doszło do zmian w NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez rząd w lutym "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

 • 2016 w gospodarce czasem wielu zmian!

  Rok 2016 to czas wielu zmian w polskiej gospodarce. Wiele działo się w podatkach, zmiany objęły też spółki skarbu państwa, doszło do zmian w NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez rząd w lutym "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".