• Informacje na temat:

  vat przy usługach turystycznych

Artykuły na temat: vat przy usługach turystycznych
 • UE:Quasi-państwo bez fundamentów

  ..., skłaniają do krytycznej oceny polityki europejskiej i głębokiej refleksji nad tym, czy UE jest jeszcze zdolna do samonaprawienia. "Propagowanie wzrostu" Na szczycie przyjęto założenia paktu dla(...) zróżnicowanej i sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu konsolidacji fiskalnej, z poszanowaniem paktu stabilności i wzrostu oraz z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw; - przywracanie normalnego...

 • 30 września 2014 r. została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów, sygn. PT2/033/7/505/EPT/2014/RD88705, która ostatecznie rozwiała wszelkie wątpliwości w zakresie stawki VAT-u na tzw. usługi własne świadczone w ramach usług turystyki. Dotychczas organy podatkowe przyjmowały niekorzystne stanowisko dla biur podróży, zgodnie z którym podmioty te powinny opodatkować stawką podstawową 23

 • 28 maja 2015 r. Rada ds. Konkurencyjności uchwaliła kompromisowy projekt dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Proponowane zmiany regulacji unijnych mają obejmować m. in. problematykę harmonizacji prawa unijnego z regulacjami krajowymi, kwestie doprecyzowania i rozszerzenia stosowanych w dyrektywie pojęć oraz zwiększenia uprawnień klienta usług turystycznych

 • VAT: Nie zawsze w agroturystyce obowiązuje niższa stawka opodatkowania

  Przedsiębiorca musi pamiętać, że niższa stawka nie jest właściwa dla każdej usługi agroturystycznej.

 • Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT naliczonego?

  Czynni podatnicy VAT dokonujący zakupów towarów czy usług na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT, mogą zasadniczo skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego od tych zakupów(...) fakturą, odliczenie VAT nie jest możliwe.

 • Rodzaj, przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości, będącej przedmiotem zawartej przez przedsiębiorcę umowy, decydują o sposobie rozliczania podatku. W jakich okolicznościach możliwe jest zastosowanie zwolnienia stawki 8 proc. albo 23 proc?

 • Rok 2016 w gospodarce: Czas wielu zmian (2.)

  Rok 2016 to czas wielu zmian w polskiej gospodarce. Wiele działo się w podatkach, zmiany objęły też spółki skarbu państwa, doszło do zmian w NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez rząd w lutym "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

 • 2016 w gospodarce czasem wielu zmian!

  Rok 2016 to czas wielu zmian w polskiej gospodarce. Wiele działo się w podatkach, zmiany objęły też spółki skarbu państwa, doszło do zmian w NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez rząd w lutym "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

 • Rok 2016 w gospodarce: Czas wielu zmian (1.)

  Rok 2016 to czas wielu zmian w polskiej gospodarce. Wiele działo się w podatkach, zmiany objęły też spółki Skarbu Państwa, doszło do zmian w NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez rząd w lutym "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

 • Wyjazd na ferie od pracodawcy z podatkiem?

  Finasowanie przez pracodawców świadczeń socjalnych dla pracowników może odbywać się ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych. Jak wskazują eksperci, zależnie od wybranej formy wywołuje to określone obciążenia podatkowe dla pracodawców, jak i pracowników.