• Informacje na temat:

  vectra gdynia

Artykuły na temat: vectra gdynia
 • Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziła praktyka operatora telewizji kablowej Vectra w Gdyni. Postępowanie zostało wszczęte w październiku 2012 r. po przeanalizowaniu protokołu z kontroli przekazanego(...) informowani o prawie odstąpienia od umowy, a także miejscu i sposobie składania reklamacji. Ponadto zakwestionowano nieinformowanie o cenie czy terminie, do którego obowiązuje proponowana oferta. Vectra...

 • UOKiK: Kara dla Vectry

  Vectra automatycznie przedłużała umowy zawarte na czas określony na 6-miesięczny okres Klienci spółki nie mieli możliwości podjęcia samodzielnej decyzji o dalszym korzystaniu z usług. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na operatora karę ponad 490 tys. zł.

 • Raport bieżący nr 17/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej...

 • Raport bieżący nr 27/2005 Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego...

 • Raport bieżący nr 22/2005 Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu...

 • Raport bieżący nr 15/2005 Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego...

 • Raport bieżący nr 99/2005 Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości,...

 • Raport bieżący nr 19/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent)...

 • Raport bieżący nr 10/2011 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FOTA S.A. w Gdyni informuje, że...

 • Raport bieżący nr 19/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia...